Sual: İslam dininde kadınların örtünmeleri farz mıdır? Vücudunun hangi kısımlarını örtmelidir? Fıkıh kitaplarında bu mevzuda ne yazıyor?

Cevap: Halebi-i Kebir kitabında diyor ki “Hür kadının avuç içinden ve yüzünden ve ayaklarından başka bütün vücudu avrettir. Çünkü, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, ‘Kadın avrettir. Açık olarak çıkarsa, şeytan gözlerini çok açarak ona bakar’ buyurdu. Ayaklarına avret diyenler de oldu. Nur sûresindeki âyet-i kerimede meâlen, ‘Müslüman kadınlar, ziynetlerini göstermesinler! İş yaparken zaruri açılanlar günah olmaz. Baş örtülerini yakalarına kadar örtsünler [Böylece, saçları, kulakları ve göğüsleri iyi örtülsün]’ buyuruluyor. Âyet-i kerimede ziynet, yani süsleri örtsünler demek, ziynet takılan, süslenen yerlerinizi örtün demektir. Açılması günah olmayan ziynet yerlerinin, yüz ile el olduğunu, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” bildirdi. Yine bu surede, ‘Kadınlar ayaklarını yere vurarak yürümesinler ki ayaklarındaki örtülü ziynetlerin sesleri işitilmesin’ buyuruldu. Ayakların avret olduğu buradan anlaşılmaktadır”.

Kadınların örtünmeleri Kurân-ı Kerîmde emrolundu. Bunu kıskanc olan bazı kocalar söylemiştir demek doğru değildir. Böyle sözler, din cahillerinin, hatta din düşmanlarının, müslüman kadınlarını aldatmak için yaptıkları çirkin iftirâlardır. Allahü teâlâ, Kurân-ı Kerîmde her şeyi açıkça bildirmedi ki din düşmanlarının bu iftirâlarının bir değeri olsun. 5 vakit namazın kaç rekat oldukları, her rekatta kaç secdenin farz olduğu ve daha nice farzlar Kurân-ı Kerîmde açıkça bildirilmedi. Bu farzları açık olarak, Peygamberimiz bildirmiştir. Peygamberimizin bildirdiği farzlar ve haramlar da, Kurân-ı Kerîmde açıkça bildirilen farzlar, haramlar gibi kıymetlidirler. Bunlara da inanmayan, kabul etmeyen dinden çıkar, kâfir olur. Çünkü, Kurân-ı Kerîmin 17 yerinde meâl-i şerifleri, “Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olunuz! Bana tâbi olanları Allahü teâlâ sever” ve “Allaha ve Resûle itaat ediniz. İtaat etmezseniz, Allah kâfirleri elbet sevmez” olan âyet-i kerimeler vardır. Bu 17 âyet-i kerime, Hadika ve Berika kitaplarında uzun yazılıdır. Mecmau’l-enhür’deki hadis-i şerifte, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Hür kadının, yüzünden ve 2 eli ayasından başka, bütün bedeni avrettir” buyurdu. Avret yeri açık olarak erkeklerin yanına çıkmak ve başkasının avret yerine şehvetsiz bile bakmak haramdır. Yabancı kadının yüzüne de şehvet ile bakmak haramdır. Hadis-i şerifte, “Kadının neresine olursa olsun, şehvet ile bakan kimsenin gözlerine kıyamet günü erimiş kurşun dökülecek, sonra Cehenneme atılacaktır” buyuruldu. Yabancı genç kadının elini, yüzünü el ile şehvetsiz bile tutmak haramdır. Hadis-i şerifte, “Yabancı genç kadının elini tutan kimsenin eline kıyamet günü ateş doldurulacaktır” buyuruldu. Zevacir’deki hadis-i şeriflerde, “Zevcinin evinden başka yerde başını açan kadın, Rabbi ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur” ve “Allaha ve Kıyamet gününe inanan, hamama gitmesin ve Allaha ve Kıyamet gününe inanan, zevcesini hamama göndermesin ve Allaha ve Kıyamet gününe inanan, şarap içmesin ve Allaha ve Kıyamet gününe inanan, şarap içilen sofrada oturmasın ve Allaha ve Kıyamet gününe inanan, yabancı bir kadınla, yalnız kalıp halvet etmesin” ve “Ahir zamanda ümmetimin erkeklerinin, avret yerleri örtülü olarak da hamama gitmeleri haram olur. Çünkü, orada avret mahalleri açık olanlar da bulunur. Avret yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine bakanlara, Allah lanet eylesin!” ve “Göbekle dizkapağı arası avrettir” buyurdu.

Hanefi mezhebinde, erkeğin dizi avrettir. Açması haramdır. Şâfiîde diz avret değildir. Maliki ve Hanbeli mezheplerinde, göbek de, diz de avret değildir. Bu 2 mezhepte yalnız seveteyn avrettir. Bu hadis-i şerifler karşısında, müslüman hanımlarının örtünmeleri, çıplakların bulundukları yerlere gitmemeleri lâzımdır. [Müslümanların, apartman katlarında oturmayıp, bahçe içinde müstakil evlerde oturmaları ve evlerindeki banyolarda yıkanmaları muvafıktır. Müslüman erkekler, toplu olarak, çıplakların bulunmadıkları tenha sahillerde denize girer. Hanefi ve Şâfiî mezhebinde olan erkeğin, gusül abdesti almak için veya nafakasını, hakkını kurtarmak için veya fitne çıkmasını önlemek için, sıkışık durumda kalınca, diğer 2 mezhebi taklit ederek dizlerini, uyluklarını örtmemesi câiz olur. Fakat sıkışık hâl geçince, bir dakika bile açık kalması haram olur. Kadınların sıkışık durumda, mezhep taklit ederek, hiçbir yerlerini açmaları mümkün değildir. Çünkü, 4 mezhepte de, kadınların her yerlerini örtmeleri lâzımdır. Kadınları sıkışık duruma düşürecek sebep de yoktur.

[Bir adam, bir kızı evlat edinmek ile kendi kızı gibi olamaz. Her zaman kendisine yabancıdır. Büyüdüğü zaman, onun, elinden, yüzünden başka yerlerine bakamaz ve dokunamaz. Kızın, bu adamdan da örtünmesi lazım olur. Bu adam bununla evlenebilir ve oğlu ile evlendirebilir. Bununla sefere gidemez ve halvet yapamaz. Birbirlerinden miras alamazlar. Bir adamın evlat edindiği oğlan da böyledir. Baliğ olduktan sonra, bu adamın zevcesine ve kızına yabancı olur. Bu kızla evlenebilir. Bu oğlan evlenirse, zevcesi bu adamın gelini olmaz. Yabancı bir kadın olur. (El-helal vel-haram)da diyor ki “Yabancı çocuğu kendi öz evladı olarak ilan etmek haramdır. Ahzab sûresinin 4. ayeti ile yasak edilmiştir”.

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı –> Çarşaf giymenin hükmü nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler