Meşhur Kıraat Alimleri Kimlerdir?

Sual: Kıraat ilmi nedir? Nelerden bahseder? Meşhur kıraat alimleri kimlerdir? Cevap: Allahü teâlânın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîm’in nasıl okunacağını bildiren ilme denir. Kırâat ilmi, Kur’ân-ı kerîm’in nazım şekillerinden (yazıldığı gibi okunmasından) ve tevâtür (sağlam ve güvenilir haber) hâlindeki ihtilaf şekillerinden bahseder. Kırâatın başlangıcı ve esâsı tevâtüre dayanır. Yâni nakil esâsına göredir. Kur’ân-ı kerîm’i ilk okuyan Peygamberimiz…

Namazda Kıraatin Asgari Miktarı Nedir?

Sual: Namazda okunacak âyet-i kerimenin asgari miktarı nedir? Cevap: İmam Ebu Hanife’ye göre farz olan kıraatin yerine gelip namazın sahih olabilmesi için lem yelid gibi en az altı harfli olup bir mânâ taşıyan bir âyet okumak gerekir. Esah kavil budur. Kur’an-ı kerimin en kısa âyet-i kerimesi olan Müdhâmmetân gibi tek kelimelik bir âyet-i kerime okumak…

Cehri Okunacak Yerde Hafi Okumanın Hükmü Nedir?

Sual: İmam fâtihayı ve zammı sureyi cehrî (sesli) okuyacak yerde hafî veya hafî okuyacak yerde cehrî okusa ne lâzım gelir? Cevap: Fâtihayı cehrî okuyacakken hafî okusa hatırlayınca baştan okur. Yarıdan fazlasını hafi okumuşsa sehv secdesi yapar. Bir kavle göre baştan okumaz, devam eder. Hafi okuyacakken cehri okusa hatırlayınca hafiyyen devam eder. Yarıdan fazlasını cehri okumuşsa…

1. Rekatte 2. Rekatin 2 Misli Uzun Okumak

Sual: Fıkıh kitaplarında imamın Cuma ve bayram namazlarından başka her namazda 1. rek’atte, 2. rek’atte okuduğunun 2 misli okuması sünnettir buyuruluyor. Cuma ve bayram namazının bu hükümden hariç tutulmasının sebebi nedir? Cevap: Sabah namazının 1. rek’atinde, 2. rek’atinden daha uzun okumak, bil’icmâ’ sünnettir. İmam Muhammed bütün namazların ilk rek’atlerinde, 2. rek’atlerinden daha uzun okumayı müstahsen…

Abdullah bin Mesud Hazretlerinin Mushafı Nasıldı?

Sual: Abdullah bin Mes’ud’un, Felâk ve Nas surelerini Kur’an’dan saymadığı iddiası doğru mudur? Şimdi bir âyeti inkâr küfr olduğuna göre, İbni Mes’ud’un bu tavrını nasıl anlamak gerekir? Cevap: Bu mesele, Kur’an-ı kerimin mushaf haline getirilişi sırasındaki ihtilaflara dairdir. Kat’i icmâyı inkâr küfrdür. İbni Mes’ud’un bu kanaatte olduğu rivayeti doğru ise, icmâdan evveldir. Kaldı ki bu rivayetin sıhhati…

Kıraata Dâir

Kıraat, okumak manasına gelir. Kur’ân-ı kerîm’in usûlüne uygun olarak okunmasıdır. Namazın farzlarından biri de kırâattır, yâni kıyamda (ayakta)yken  Kur’ân-ı kerîm’den bir miktar âyet veya sûre okumaktır. Kur’ân-ı kerîm’i tecvid bilgisine uyarak okumak lâzımdır. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine 20 sevap verilir. Tecvîde uymazsa, 10 sevap verilir.” ve “Kur’ân-ı kerîmi tecvide uygun okuyana şehid…

Önce Hangi Sureleri Ezberlemelidir?

Sual: Kur’an-ı kerimin hangi sûreleri öncelikle ezberlenmelidir? Cevap: Kur’an-ı kerimden, namaz kerahatsiz sahih olacak kadar ezberlenmesi farz ve vâcibdir. Bu da Fâtiha ve iki sûredir. Sonra Yâsin, Mülk ve Amme surelerini, Âyetülkürsî, Âmenerresulü ile Haşr suresinin sonunu ezberlemelidir. Çünki bunlar hergün okunması mesnun olan sûre ve âyet-i kerimelerdir. Sonra İnşirah sûresindan aşağısını ezberlemek iyidir. Vâkıa, Kehf gibi…

Mukabele Okumakta Mahzur Var Mıdır?

Sual: Kur’an-ı kerim okununca susup dinlemek lâzım geldiğine göre, mukabele okumak mahzurlu değil midir? Cevap: Ramazanda ve her zaman mukabele okumak, ani bir kimse Kur’an-ı kerimi sesli okuyup, başkalarının dinlemesi veya hem dinleyip hem tekrar etmesi câiz ve sevaptır. Bu, Cebrâil aleyhisselâmın, her sene gelerek,  o zamana kadar nâzil olmuş âyet-i kerimeleri okuması ve Resulullah aleyhisselâmın da…