Meşhur Kıraat Alimleri Kimlerdir?

Sual: Kıraat ilmi nedir? Nelerden bahseder? Meşhur kıraat alimleri kimlerdir? Cevap: Allahü teâlânın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîm’in nasıl okunacağını bildiren ilme denir. Kırâat ilmi, Kur’ân-ı kerîm’in nazım şekillerinden (yazıldığı gibi okunmasından) ve tevâtür (sağlam ve güvenilir haber) hâlindeki ihtilaf şekillerinden bahseder. Kırâatın başlangıcı ve esâsı tevâtüre dayanır. Yâni nakil esâsına göredir. Kur’ân-ı kerîm’i ilk okuyan Peygamberimiz…

İctihad Nedir? Nasıl Olur?

Sual: İctihad nedir? Kimler ictihad edebilir? İctihada misaller verebilir misiniz? Cevap: İctihâd lügatte, gücü, kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İslâm Hukûku’nda ictihâd, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden, mânâları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer dînî hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşmak, çalışmak demektir. Meselâ ana babaya itâatı emreden İsrâ sûresi…

Şirk Nedir? Kaç Şirk Vardır?

Sual: Şirk nedir? Ne manaya gelir? Kaç çeşit şirk vardır? Cevap: Allahü teâlâdan başkasına tapınmak, ibâdet etmek, putlara heykellere, canlı ve cansız eşyânın kendisine veya resimlerine tapmaktır. Allahü teâlânın râzı olmadığı şeyleri isteyenlerin ve yapanların arzularına, isteklerine uymak, boyun eğmektir. Şirk, lügâtta “eş, ortak koşmak, tapınmak, boyun eğmek” mânâlarına gelir. Şirk koşana “müşrik” denir. Şirk,…

İslamiyette Livatanın Hükmü Nedir?

Sual: Livata nedir? İslamiyet livatayı yasaklamış mıdır? Livatanın cemiyete zararları nelerdir? Cevap: Erkekler arası, cinsî ilişki. Halk arasında “puştluk”, “oğlan kirletmek” “gulamparelik” gibi adlarla da bilinen ve cinsî sapıklık olan bu çirkin ve iğrenç fiili ilk defa Lût aleyhisselâmın kavmi işlediği için livâta denilmiştir. Lût aleyhisselâmın kavminden önce hiçbir kavmin işlemediği bu çirkin ve iğrenç…

İmamiyye Fırkası Nasıl Ortaya Çıktı?

Sual: İmamiye fırkası nasıl ortaya çıkmıştır? Fikirleri nelerdir? Niçin onlara imamiyye denilmiştir? Cevap: Şîanın bir koludur. Şîanın bugün dünyâda en yaygın fırkası İmâmiyye’dir. Şîa denilince İmâmiyye anlaşılmaktadır. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun 2 oğlu ile torunlarını meşrû imâm kabul eden ve 12 imâma inanmayı îmânın şartlarından sayan…

Şeytan Nasıl Bir Varlıktır?

Sual: Şeytan ile İblis aynı mıdır? Şeytan nasıl bir varlıktır? İslami eserlerde Şeytandan nasıl bahsedilir? Cevap: Allahü teâlânın yarattığı mahluklardan biridir. Şeytan, kibir ve gururu sebebiyle Allahü teâlânın rahmetinden uzaklaştırılan İblis’in ve ona tâbi olanların bir sıfatıdır. Bu sıfat, ilk defâ iblis için kullanılmış olduğundan, onun adı olarak da meşhur olmuştur. Şeytan, “birine muhâlefet etmek,…

İhvan-ı Safa’nın Fikirleri Nelerdir?

Sual: Tarihte İhvan-ı Safa olarak bilinen grubun fikirleri nelerdir? Ne tür faaliyetlerde bulundular? Cevap: İhvan-ı Safa 11. asrın 2. yarısında Basra’da ortaya çıkan İsmâiliyye fırkasına bağlı gizli bir cemiyyet veya felsefî ekoldür. Bu ekola mensub olan kişiler birbirlerine saf, temiz kardeşler mânâsında “İhvânü’s-Safâ” dedikleri için bu adla meşhur olmuşlardır. Küçük bir topluluk olarak teşekkül eden…

Tevrat Hakkında Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Sual: Tevrat nedir? Kur’an-ı Kerimde Tevrat’tan nasıl bahsedilir? Bugünkü Tevrat nasıl tahrif olmuştur? Cevap: Allahü teâlâ tarafından, Mûsâ aleyhisselâma gönderilen; Mûsevîlik dînini açıklayan semâvî (ilâhî) kitabın adıdır. Allahü teâlânın, Peygamberler vâsıtasıyle insanlara gönderdiği ve böylece emirlerini ve yasaklarını bildirdiği semâvî kitapların hepsi 104’tür. İnsanlara bildirilen 104 semâvî kitaptan 100’üne suhuf ve 4’üne de büyük kitap…