Puta Tapmak Küfürdür

Sual: Put nedir? İnsanlar tarih boyunca niçin çeşitli putlar yapmışlardır? İslamiyetin bu hususta hükümleri nelerdir? Cevap: Put; Allahü teâlâdan başka tapınılan her varlıktır. Kendisine ibâdet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim puttur. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya’daki kazılarda M.Ö.…

Kafirlerin Bayramını Kutlamak Küfür Müdür?

Sual: Kafirlerin bayramlarını kutlamak küfür müdür? Kafirlerin bayramlarını kutlayan insanların cenaze namazını kılmalı mıyız? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacaktır. Bir kimse, Kelime-i tevhid söyleyip, bunun mânâsını…

Şirk Nedir? Kaç Şirk Vardır?

Sual: Şirk nedir? Ne manaya gelir? Kaç çeşit şirk vardır? Cevap: Allahü teâlâdan başkasına tapınmak, ibâdet etmek, putlara heykellere, canlı ve cansız eşyânın kendisine veya resimlerine tapmaktır. Allahü teâlânın râzı olmadığı şeyleri isteyenlerin ve yapanların arzularına, isteklerine uymak, boyun eğmektir. Şirk, lügâtta “eş, ortak koşmak, tapınmak, boyun eğmek” mânâlarına gelir. Şirk koşana “müşrik” denir. Şirk,…

Mürted Kime Denir?

Sual: Kimlere mürted denilir? Cevap: İslâm dîninden ayrılan, dinden dönen, dîni reddeden. Müslüman iken kâfir olan kimseye mürted denir. Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) kelimesinden türeyen “irtidâd” kelimesi, lügatte “geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücû’ etmek” mânâlarında kullanılır. Dînî, bir tâbir olarak irtidâd, “İslâm dîninden dönmek” mânâsındadır. “Riddet” de aynı mânâdadır. Mürted, İslâm…

Kafir Kime Denir?

Sual: Kafir kime denir? Kaç çeşit kafir vardır? Cevap: Allahü teâlâyı ve O’nun gönderdiği dînin esaslarını kabul etmeyen, beğenmeyen, inanmayan kimseye kafir denir. Kâfir lügatta; “örten, inkâr eden, gizleyen ve çiftçi” mânâsınadır. Divan edebiyatında siyah rengi, sevgilinin saçını ve rengini bildirmek için mazmun olarak kullanılır. Dînî bir tâbir olan kâfir, son peygamber Muhammed aleyhisselâmın, Allahü…

Dehriler Kimlerdir?

Sual: Dehriler kimlerdir? Kaça ayrılırlar? Nasıl inanırlar? Cevap: Ateistler, dinsizler, maddeciler, materyalistler; dehridirler. Allahü teâlânın varlığını inkâr edip; “Her şey tabîat kânunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. Dehr, yâni zaman ilerledikçe her şey değişmektedir. Âlem, böyle kendiliğinden gelmiş ve böyle gidecektir. Canlılar da böyle birbirlerinden üreyip sonsuz olarak sürecektir!” diyen, maddeci, materyalist felsefî ekole verilen…

Kaç Çeşit Gayrimüslim Vardır?

Sual: Gayri müslim kime denir? Kaç çeşit gayri müslim vardır? İslam hukukunda bunların hükümleri nelerdir? Cevap: Müslüman olmayan kimseye gayri müslim denir. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine dâvet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın getirdiklerine inanıp, teslim olan ve yasak ettiklerinden sakınan kimselere “Müslim” veya “Müslüman”denir. İslâm hukûkuna göre, Müslümanların dışındaki insanlar 3 sınıfa…

Son Nefeste İmansız Ölmeğe Sebep Olan 10 Şey

Sual: Şuan elhamdülillah müslümanız lakin son nefesten korkuyoruz. Son nefeste imansız ölmeye sebep olan şeyler nelerdir? Bu mevzuda nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: Bir kimsenin cennetlik yahut cehennemlik olduğu son nefesinde belli olur. İman ile ahirete göç etmek nasip olan bir kimse sonsuz olarak cennette kalacaktır. Bu sebeple imanın muhafazasına azami gayret göstermeli ve imansız ölmekten…

“Alem Böyle Gelmiş Böyle Gider” Demek Caiz Mi?

Sual: “Alem böyle gelmiş böyle gider” demek caiz mi? Cevap: “Âlem, böyle gelmiş, böyle gider” sözü, âlemin kadîm olduğunu gösteriyor. Yani alemin bir başlangıcının olduğunu ve sonradan yaratıldığını inkar etmiş oluyor. Böyle inanmak küfürdür. Âlemin yok olacağını inkâr etmektir. Kurân-ı Kerîm, her şeyin yok olacağını açıkça bildiriyor. İnsanların yok olacağına ve tekrar var olacaklarına inanıyoruz…

Tecdid-i İman Nasıl Yapılır?

Sual: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh nasıl yapılır? Cevap: Evvela 3 defa istiğfar edilir. Yani “Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah elazîm ellezî lâ ilâhe illâ hû elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihi la yemlikü li-nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşurâ” okunur. Sonra şöyle söylenir: “Ya Rabbi! Hîn-i bülugumdan (buluğa erdiğim andan) bu ana…