Varlık Nedir? Kadim midir?

Sual: Varlık nedir? Varlık kendiliğinden mi oluşmuştur, bir yaratanı var mıdır? Cevap: Etrafımızı 5 duygu organımız ile tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemeyecektik. Yürüyemeyecek, bir şey yapamayacak, yaşıyamayacaktık. Anamız, babamız olamayacak, var olamayacaktık. Ruhumuza tatlı gelen güzelleri göremeyecek, güzel sesleri duyamayacak, onları sevemeyecektik. Allah’ımıza yalnız duygu organlarımız için, durmadan şükretsek,…

Ebedi Saadete Nasıl Kavuşulur?

Sual: Saadet-i ebediyyeye nasıl kavuşulur? Cevap: Saadet-i ebediyyeye kavuşmak için, müslüman olmak lâzımdır. Müslüman olmak için, hiçbir formaliteye, müftüye, imama gitmeye lüzum yoktur. Makamat-i Mazhariye 12. faslında diyor ki “Allahü teâlâya ve Resûlüne ve Onun Allahü teâlâdan getirdiklerinin hepsine inandım. Allahü teâlânın ve Resûlünün dostlarını severim ve düşmanlarını sevmem demek kâfidir. Her bilgiyi delil ile…

Peygamber Efendimizin Büyüklüğü

Muhammed Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, mahbûb-i Rabbil alemindir. Yani Allahü teâlânın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi, sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakîm efendi buyurdu ki: (Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların,…

Kafirlerin Yaptığı İyiliklere Mükafat Var mıdır?

Sual: Kafirlerin dünyada yaptığı iyiliklere ne olacak? Bunların ahirette bir karşılığı olacak mıdır? Cevap: Ahirette Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselâma tâbi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrat ve hasenât, yani bütün iyilikler, bütün keşfler, bütün haller ve bütün ilimler Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Yoksa, Allahü teâlânın Peygamberine tâbi…

Kimler İctihad Yapabilir?

Sual: İctihad nedir? Müctehid kime denir? İctihadda hata olur mu? Cevap: Seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullâhi aleyh” buyuruyor ki (İctihad, insan gücünün yettiği kadar, yani cehd ile zahmet çekerek çalışmak demektir. Yani, Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde sarih ve açık bildirilmemiş bulunan ahkamı ve meseleleri, açık ve geniş anlatılmış meselelere benzeterek, meydana çıkarmaya uğraşmaktır. Bunu ancak…

Kafirlerin Kullandığı Eşyalar Kullanılabilir mi?

Sual: Kafirlerin kullandıkları şeyler kullanılabilir mi? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, namazın mekruhlarını anlatırken buyuruyor ki; “Kâfirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de 2 kısımdır: Birisi, adet olarak, yani her kavmin, her memleketin adeti olarak yaptıkları şeylerdir. Bunlardan, haram olmayıp, insanlara faydalı olanları yapmak ve kâfirlere benzemeyi düşünmeyerek kullanmak hiç günah değildir. [Pantalon, fes ve…