Peygamber Efendimizin Büyüklüğü

Muhammed Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, mahbûb-i Rabbil alemindir. Yani Allahü teâlânın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi, sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakîm efendi buyurdu ki: (Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların,…

Resulullaha Tabi Olmanın Dereceleri Nelerdir?

Sual: Resulullaha tabi olmanın dereceleri nelerdir? Cevap: Resûlullaha “sallallâhü aleyhi ve sellem” tâbi olmak 7 derecedir: Birincisi, ahkâm-ı İslamiyeye inanarak, bunları öğrenmek ve yapmaktır. Bütün müslümanların ve âlimlerin ve zahidlerin ve âbidlerin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” tâbi olması, bu derecededir. Bunların nefsleri îman etmemiştir. Allahü teâlâ, merhamet ederek, yalnız kalbin imanını kabul etmektedir. İkincisi, emirleri…

Peygamber Efendimizin Dış Görünüşü Nasıldı?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” dış görünüşü nasıldı? Hilye-i seadeti hangi kitaplarda anlatılmaktadır? Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimizin, görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, tamam hayatı, bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak, âlimler tarafından, senetleri, vesikaları ile yazılmıştır. Bunlara (Siyer) kitapları denir. Binlerle siyer kitabından, ilk olarak yazılan, ibni İshak’ın “rahmetullahi…

Peygamber Efendimiz Arap Mıydı?

Sual: Peygamber efendimiz Arap mıdır? Günümüzde Arap kelimesi söylenince esmer veya siyahi anlaşılıyor, Araplar böyle midir? Cevap: O “sallallâhü aleyhi ve sellem”, Arap idi. Arap, lügatta, güzel demektir. Mesela, lisan-ı Arap, güzel dil demektir. Istılah mânâsı ise, yani coğrafyada Arap demek, Arabistan ismindeki yarımadada doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve…

Muhammed Aleyhisselamın Ahlakı Nasıldı?

Sual: Peygamber Efendimizin “aleyhisselam” ahlakı nasıldı? Cevap: Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak, Onun mübarek kalbini okşarken, kendine güzel huylar verdiğini, “Sen güzel huylu olarak yaratıldın” mealindeki âyet-i kerime ile bildirmektedir. Akreme buyuruyor ki Abdullah ibni Abbas’tan işittim: Bu âyet-i kerimedeki (Huluk-ı azim), yani güzel huylar, Kurân-ı Kerîmin bildirdiği ahlaktır. Hadaiku’l-hakayık kitabında diyor ki…

Peygamberimizin Mucizeleri İnkar Edilebilir Mi?

Sual: Hristiyanların Gada-ül-mülahazat isimli kitabının 2. babının 4. faslında, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” mucize sâhibi olup olmaması bahsinde diyor ki: (Îsâ ve Mûsâ aleyhimesselam kendilerinin Allah tarafından gönderilmiş Resûllerden olduklarını halka ispat etmek için çeşitli mucizeler göstermişlerdir. Çünkü, böyle yalancı ile doğruyu birbirinden ayıran bir imtihan mihengi olmasaydı; pek çok riyakar ve insafsız yalancı,…

Peygamberimizin Mucizeleri

Sual: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde deniyor ki; Allahü teâlâ, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetinin ilk zamânlarında, bir meleği bir müddet Ona müvekkel kılıp, Onun hâline uygun olan zarûrî kulluk bilgilerini Ona bildirdi. Hadîs-i şerîfde buna işâretle, “Ona bir veyâ iki şey öğretirdi” diye geldi. Bu müddet zarfında sâdık rüyâlar görürdü.…

Muhammed Aleyhisselamın Güzel Ahlakı

Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ahlakından ve âdetlerinden 50 adedi aşağıda bildirilmiştir: 1) Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ilmi, irfanı, fehmi, yakîni, aklı, zekası, cömertliği, tevazuu, hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyeti, sadakatı, emaneti, şecaati, heybeti, yiğitliği, belâgati, fesâhati, fetaneti, melâhati [güzelliği], veraı, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvâsı bütün Peygamberlerden daha çoktu. Dostundan…

Muhammed Aleyhisselamın Faziletleri

Muhammed aleyhisselâmın faziletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet, üstünlük demektir. Üstünlüklerinden 86 adedi aşağıda bildirilmiştir: 1) Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın ruhu yaratılmıştır. 2) Allahü teâlâ, Onun ismini Arşa, Cennetlere ve 7 kat göklere yazmıştır. 3) Hindistan’da yetişen bir gülün yapraklarında, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) yazılıdır. 4) Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan…

Muhammed Aleyhisselamın Mucizeleri

Aşağıdaki yazılar, (Mîr’at-ı Kainat) kitabından alınmıştır. Bu kitapta, mucizelerin çoğunun kaynakları da bildirilmiş ise de, biz bu kaynakları yazmadık. Mucizelerin çoğunu da kısaltarak yazdık. Muhammed aleyhisselâmın hak Peygamber olduğunu bildiren şahitler pek çoktur. Allahü teâlâ, (Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım) buyurdu. Bütün varlıklar, Allahü teâlânın varlığını, birliğini gösterdikleri gibi, Muhammed aleyhisselâmın hak Peygamber olduğunu ve…