272. Mektup

Bu mektup, Mîr Seyyid Muhibbullah-i Mankpuri’ye yazılmıştır. İman-ı gaybın îman-ı şühudîden üstün olduğu ve tevhid-i şühûdî ile tevhid-i vücûdî bildirilmektedir: Önce, Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât ederim! Kıymetli kardeşim Seyyid Mîr Muhibbullah! Biliniz ki Allahü teâlânın var olduğuna ve sıfatlarına, gaybden, görmeden inananlar, Peygamberlerdir ve onların Ashâbıdır “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Geriye tam dönmüş olan Evliyâ…

273. Mektup

Bu mektup, mirza Hüsameddin Ahmed’e “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmıştır. Sâlik kendine yol gösterene bağlı olup başkalarına bakmaması lazım olduğu ve rüyalara kıymet verilmemesi bildirilmektedir: Bizlere doğru yolu gösteren Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ bizlere doğru yolu göstermeseydi, kendimiz bulamazdık. Rabbimizin Peygamberlerinin her sözü doğrudur. Lütfederek bu fakire gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri çok sevindirdi.…

274. Mektup

Bu mektup, şeyh Yusuf-i Berki’ye yazılmıştır. Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lazım olduğu bildirilmektedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm olsun! İyi dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz üç mektup geldi. Bildirdiğiniz rüyalar, haller ve kerâmetler anlaşıldı. Son halinizin kesrette vahdeti görmek olduğunu yazarken diyorsunuz ki (Sona kavuşmak demek, ilk…

275. Mektup

Bu mektup, Mollâ Ahmed-i Berki’ye yazılmıştır. Kabul edilip edilmediği sualine cevap vermekte ve İslamiyet bilgilerini yaymak lazım olduğunu bildirmektedir: Allahü teâlâya hamd ve Resûlullaha salât ve selâm ederim. Size de iyi duâlar eylerim. Şeyh Hasan ve arkadaşları iki mektubunuzu getirdi. Bizleri çok sevindirdi. Bir sayfasında Hâce Üveys’in halleri yazılı idi. İkinci sayfasında, kabul edilip edilmediğinizi…

Ashâb-ı Kirâmın Üstünlükleri Nelerdir?

Sual: Ashab-ı kiramın üstünlükleri nelerdir? Onlardan sonra yaşamış bir müslüman onların derecesine yükselebilir mi? Cevap: Nişancızade’nin “rahime-hullahü teâlâ” birçok kitaplardan toplayarak hazırladığı (Mîr’at-ı kainat) adındaki türkçe tarih kitabı, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, kıymetlerini kısa ve açık anlatmaktadır. Biz de, bu kitaptan, olduğu gibi aşağıya alıyoruz. Nişancızade, hicretin 962 yılında tevellüd, 1031 [m. 1622] yılında vefât etmiştir.…

İslamda İlk Fitne

ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri herkese gönderiyor. Ahirette, Cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek affedecek, Cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allah’ın şerefli ismine sığınarak, bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdiği…

Müslümanların 2 Gözbebeği

ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri herkese gönderiyor. Zararlardan korunmak, saadete kavuşmak için yol gösteriyor. Ahirette, Cehenneme girmesi gereken suçlu müminlerden dilediğini affederek, ihsan yapacaktır. Her canlayı yaratan, her varı her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allah’ın şerefli ismine sığınarak, bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü…

Hüsniyye Kitabının İddialarına Cevap

Ashâb-ı kirâmı kötüleyenler, 22 fırkadır. En kötüsü (Allah, Ali’nin içindedir. Ali’ye tapmak, Ona tapmaktır) diyor. 2. kısmı, bunları kötüliyor ve (Ali, Allah olur mu? O, insandır. Fakat, insanların en üstünüdür. Allah, Kurân-ı Kerîmi ona gönderdi. Cebrâil de, iltimas edip, Muhammed’e “aleyhisselâm” getirdi. Muhammed “aleyhisselâm”, Ali’nin hakkını yedi) diyor. 3. kısım, bunları kötüliyor ve (Hiç böyle…

Ashab-ı Kiram Risalesi

Ashâb-ı kirâmın temiz hayatlarını kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak, Allahü teâlânın rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Onlar gibi olan müslüman, Allahü teâlânın emirlerine ve devletinin kanunlarına itaat eder. Emre uymamak günah olur. Kanuna uymamak suç olur. Olgun müslüman, günah yapmaz ve suç işlemez. Müslüman, iyi insan demektir. Müslümanların kardeş olduklarını bilir. Vatanını, milletini ve bayrağını sever.…

Ukubat İlmi Nedir?

Sual: Ukubat ilmi nedir? Hangi konuları kapsar? Cevap: Fıkıh ilmi 4 büyük kısma ayrılır: İbadat, münakehat, muamelat ve ukubat. Dürrü’l-muhtar 3. cüzde buyuruyor ki: Döverek, kolu keserek, recm ederek, yani öldürünceye kadar taş atarak veya öldürerek yapılan cezalara (Ukubat) denir. Ukubat, arkadan gelenler demektir. Günah işledikten sonra yapıldıkları için, bu isim verilmiştir. Ukubat; had, tazir,…