Fen Ve Teknikte İlerde Olmak Doğru Olmayı Gösterir Mi?

Sual: Protestanların, hristiyanlık İslamiyetten üstündür diyerek, ortaya attıkları bir diğer delil ise, “Hristiyanların fen ve teknikte müslümanlardan daha ileride olması”dır. Günümüzde Hristiyan ülkelerin Müslüman ülkelerden fen ve teknik olarak ilerde olmaları onların doğru olduğunu gösterir mi? Cevap: Bu meselenin de, dikkatlice incelenmesi lâzımdır. Çünkü, Avrupa’nın ilimde, teknikte ve sanayide ilerlemeye başlaması, son 300 seneden beri…

Yahudilerin Başına Gelen Belaların Sebebi Nedir?

Sual: Hristiyanlığın, İslamiyetten üstünlüğünü iddia eden protestanların ortaya koydukları delillerden biri de, (Hristiyanlık zuhûr ettiği zaman, yahudiler buna karşı cebhe aldılar ve Îsâ aleyhisselâmın dinini kabul edenlere zulüm [işkence] yaptılar. Bu sebep ile yahudiler üzerine müthiş belalar geldi. Zelil ve hakir olup millet olma saadetinden mahrum kaldılar. İslamiyetin zuhûrundan sonra, müslümanlara saldıran hristiyanlar üzerine böyle…

Aşı ve İğne Olmak Orucu Bozar Mı?

Sual: Aşı ve iğne olmak orucu bozar mı? Cevap:  Resul-i Ekrem, “Orucun bozulması, giren şeyden olur” buyurdu. Mülteka gibi bütün Hanefi fıkıh kitaplarında diyor ki: “Baştaki ve gövdedeki yaraya konulan mayi veya katı ilaç, beyne veya hazım (sindirim) yollarına sızarsa, yani sızdığı iyi bilinirse, oruç bozulur. Yalnız kaza lazım olur. Sızdığı iyi bilinmezse, ilaç katı…

Peygamberimizin Mucizeleri İnkar Edilebilir Mi?

Sual: Hristiyanların Gada-ül-mülahazat isimli kitabının 2. babının 4. faslında, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” mucize sâhibi olup olmaması bahsinde diyor ki: (Îsâ ve Mûsâ aleyhimesselam kendilerinin Allah tarafından gönderilmiş Resûllerden olduklarını halka ispat etmek için çeşitli mucizeler göstermişlerdir. Çünkü, böyle yalancı ile doğruyu birbirinden ayıran bir imtihan mihengi olmasaydı; pek çok riyakar ve insafsız yalancı,…