İmametin Şartları Nelerdir?

Sual: İmametin şartları nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Âlimlerin bildirdiği şartlar şunlardır: İlim, adâlet ve yiğitlik. Bazıları kuvvet ve galebeyi de şartlardan saydılar. Çünki kuvvet ve gâlib olmazsa, hukûkun îfâsını ve hudûdun ikâmesini yerine getiremez. Bir şart dahâ vardır ve ulemâ bunda ihtilâflıdır, o da imâmın Kureyşli olmasıdır. Bütün mezheb sâhibleri…

İmamet Vacip Midir?

Sual: İmamet vacip midir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Allahü teâlâ, hakların îfâsını, hadlerin ikâmesini, ma’rûfu emr, münkeri nehy etmeği, mazlûmun hakkını zâlimden almağı, kendinin ve peygamberlerinin düşmanları ile cihâd etmeği, islâmın iffetini, fesâd ve fitneden ve düşmanların gâlib gelmesinden korumağı, müslümânların mallarını, canlarını ve nâmûslarını muhâfaza için kâdî ve vâlîler tayîn…

Peygamberimizin Mucizeleri

Sual: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde deniyor ki; Allahü teâlâ, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvetinin ilk zamânlarında, bir meleği bir müddet Ona müvekkel kılıp, Onun hâline uygun olan zarûrî kulluk bilgilerini Ona bildirdi. Hadîs-i şerîfde buna işâretle, “Ona bir veyâ iki şey öğretirdi” diye geldi. Bu müddet zarfında sâdık rüyâlar görürdü.…