Avrupalıların İslamiyet Hakkında Soruları

Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin sevenlerinden Namık Bulut Bey anlattı: “Dârüşşafaka Lisesi’ni bitirip İsviçre’nin Kostanz şehrine mühendislik tahsiline giderken, veda edip ellerini öpmek üzere Abdülhakîm Efendi hazretlerine uğradım. Ellerini öpdükten sonra ‘Cebindeki defteri çıkar!’ buyurdular. Ben de defteri çıkardım. Üç tane sual ve o suallerin altında da cevaplarını yazdırdı: ‘Sana orada cihâddan sorarlar. Neden siz insanları öldürmek,…

Niçin İslamiyeti Seçmeliyim?

Sual: Kafası karışık olan ve dinleri araştıran bir genç, niçin İslamiyeti seçmelidir? Cevap: İnsanları Allahü teâlâ yarattı. Bütün insanlar Allahü teâlânın kullarıdır. Allahü teâlâ bir milletin, bir ırkın veya yalnız dünyanın Rabbi, halıkı, yaratanı değil, bütün insanların ve âlemlerin Rabbidir. Allahü teâlânın indinde [nazarında] bütün insanlar birdir, birbirinden farksızdır. Onlara bedenlerinin yanında bir de (ruh)…

İslamiyette Uğursuzluk Var mıdır?

Sual: İslamiyette uğursuzluk var mıdır? Cevap: Bir şeyin, zamanın, yerin uğursuz olması, yahûdîlikte vardır. İslâmiyyette uğursuzluk yoktur. Peygamber efendimiz tefe’ül ederdi. Yani, ilk gördüğü, birden bire gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; “Uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. Bir hastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabul etmemelidir. Allahü teâlâ dilerse…

İslamiyetin Dünya Malına Bakışı Nasıldır?

Sual: İslam dininin dünyaya, mala, mülke bakışı nasıldır? Cevap: Kurân-ı Kerîmde bu husus en güzel ve en geniş olarak herkesin anlayabileceği bir şekilde mealen şöyle anlatılmıştır: “Biliniz ki dünya hayatı, elbette lab, yani oyun ve lehv, yani eğlence ve ziynet, yani süslenmek ve tefahür, yani övünme ve malı, parayı ve evladı çoğaltmaktır” (Hadid sûresi, 20) “Dünya…

Müslümanlık Kısaca Nedir?

Sual: Müslümanlık kısaca nedir? Özetlemek gerekirse nasıl anlatabiliriz? Cevap: Müslümanlık, maddi ve mânevî temizliktir, vücut temizliğini ve kalp temizliğini emreder. Müslümanlık, dünya ve ahiret saadetini sağlayan tek yoldur. Hakiki müslüman (Allahü teâlânın kaderine inanan müslüman) dünyada, dâima huzur içindedir. Çünkü bu müslüman, şuna inanmıştır: Kendisine gelen hayır ve şer Allahü teâlâdandır. Allahü teâlânın takdiridir. Allahü…

İslamiyetin İnsana Bakışı Nasıldır?

Sual: İnsan nedir? İslamiyetin insana bakışı nasıldır? Cevap: İnsan hakkında en doğru, en mükemmel ve tam mâlumâtı zamanımızda yalnız İslâm dîni bildirmektedir. İnsanın yaratılışı, hayat sürmesi, ölümü, âhiret hayâtı ve Allahü teâlâ ile münâsebeti Kur’ân-ı kerîmde, hadîs-i şerîflerde ve bunların açıklaması olan diğer din kitaplarında geniş yazılıdır. İslâmiyetin insan hakkındaki bildirdikleri, fen ilimlerinin tesbit ettiklerini,…

Bazı Batılıların İslamiyet Hakkında Sözleri

MÜSLÜMAN OLMADIKLARI HÂLDE MÜSLÜMANLIĞA HAYRAN OLAN VE ALLAHÜ TEÂLÂNIN VARLIĞINA İNANAN MEŞHUR İNSANLARIN SÖZLERİ Aşağıda, kendileri müslüman olmadıkları hâlde, Allahü teâlâya inanan ve müslümanlığa hayran olan birçok meşhur kimseden bazılarının İslamiyet hakkında neler düşündüklerini kısaca naklediyoruz. Bu tarzda düşünen insanlar, o kadar çoktur ki burada içlerinden ancak meşhur [tanınmış] olanları seçmek mecburiyetinde kaldık. Seçtiklerimizin arasında…

Bilim Adamlarının Din Düşmanlığı

Sual: Bugün bazı fen adamları alemin yoktan var edilmesine, özellikle de ilk insanın yaratılmasına çeşitli itirazlarda bulunuyorlar. Fen adamlarının buna benzer itirazlarına ne cevap vermelidir? Cevap: Bugün biliyoruz ki Allahü teâlâ, toprak maddelerini, azotlu, fosforlu tuzları, bitki fabrikasında, proteinlere (yumurta akı maddelerine) döndürmekte, bu nebati proteinleri de, hayvan vücudunda, ete ve kemiğe ve aza şekline…

İslamiyete Yapılan Saldırılar Nelerdir?

Sual: İslamiyete kimler nasıl saldırmaktadır? En çok hangi argümanları kullanmaktadırlar? Cevap: Mürtedler, anaları, babaları müslümân olduğu hâlde, islâm terbiyesi ile büyüdüğü hâlde, câhil veyâ okuyup, diploma alıp, kendilerini âlim, fen adamı sanan dinsizlerdir. İlim, fen denizinden bir damla tatmakla, deryâyı yuttuk sanan bu zavallıların islâm âlimlerinden, din bilgilerinden haberleri olmadığı için, küçük yaşta işittikleri kelimelere,…

Ebedi Saadete Nasıl Kavuşulur?

Sual: Saadet-i ebediyyeye nasıl kavuşulur? Cevap: Saadet-i ebediyyeye kavuşmak için, müslüman olmak lâzımdır. Müslüman olmak için, hiçbir formaliteye, müftüye, imama gitmeye lüzum yoktur. Makamat-i Mazhariye 12. faslında diyor ki “Allahü teâlâya ve Resûlüne ve Onun Allahü teâlâdan getirdiklerinin hepsine inandım. Allahü teâlânın ve Resûlünün dostlarını severim ve düşmanlarını sevmem demek kâfidir. Her bilgiyi delil ile…