Sual: İslamiyette uğursuzluk var mıdır?

Cevap: Bir şeyin, zamanın, yerin uğursuz olması, yahûdîlikte vardır. İslâmiyyette uğursuzluk yoktur. Peygamber efendimiz tefe’ül ederdi. Yani, ilk gördüğü, birden bire gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; “Uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. Bir hastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabul etmemelidir. Allahü teâlâ dilerse geçer, dilemezse geçmez. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Müslümanlıkta, uğursuzluk ve hastalığın sağlam kimseye muhakkak geçmesi yoktur). [Bununla beraber, tehlikeli şeylerden, şüpheli yerlerden kaçınmak vâcibdir. Hastalığa yakalanmamak için tedbir almalıdır.] Kahinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gaybleri bilir sanmamalıdır.” (3. cilt 41. mektub)

Ruhu’l-beyan’da, Tevbe sûresi, 37. âyetinin tefsirinde diyor ki “Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” teşrif edince, günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı”.

Mektubat’ta buyuruluyor ki; “Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmişdir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı”. (1. cilt 256. mektup)

Şerh-ı Akâid kitabının başında diyor ki (İnsanın bir şeyi bilmesi, his organı ile güvenilir haber ile veya akıl ile olur. His organları 5’tir. Güvenilir haber 2’dir: Tevatür ve Peygamber haberleri. Tevatür, her asrın güvenilen insanlarının hepsinin söylemesidir. Akıl ile bilmek de 2’dir: Düşünmeden hemen bilinirse, (Bedihî) denir. Düşünmekle bilinirse, (İstidlalî) denir. Her şeyin, kendi parçasından büyük olduğu bedihidir. Hesapla edinilen bilgiler istidlalîdir. His organları ve akıl ile birlikte hâsıl olan bilgiler, (Tecrübî)dir). Görülüyor ki İslam dininin, hesabın ve tecrübenin bildirmediği şeylere (Gayb) denir. Gaybi ancak, Allahü teâlâ ve Onun bildirdikleri bilir.

Tavsiye Yazı –> Dinimizi nereden öğreneceğiz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler