Sual: Osmanlı alimleri matbaanın kullanılması için fetva vermişler midir? Matbaaya fetva verilmediğini iddia edenler var.

Cevap: Bir kısım odaklar senelerden beri çocukları ve özellikle gençleri, “Avrupa’da matbaa yapılırken, kitaplar basılırken, bizdeki sarıklı, sakallı, kara kafalılar, matbaa günahtır, gavur icadıdır diyerek yaptırmadılar. Yıllarca geri kalmamıza sebep oldular. Müslümanlık, çöl kanunu, türklüğe çok zararlı oldu” diyerek, dinsiz, imansız yetiştirmek istiyorlar. İslam düşmanlığı aşılıyorlar. İslamiyete, ilim, fen, ahlak yolundan saldıramadıkları için, böyle alçakça yalanlar düzüyorlar, körpe dimağları (beyinleri) zehirliyorlar. Her iftirâları gibi, bu sözlerinin de yalan olduğu meydandadır. Kara zihniyet dedikleri İslam âlimlerinin en yüksek temsilcileri olan Osmanlı şeyhulislamlarından 57.si, Yenişehirli Abdullah Efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, matbaa açmak, kitap basmak için kendisine sorulduğunda, bakınız nasıl cevap vermiştir:

İbrahim-i Müteferrika adındaki Macar asıllı bir müslüman, İstanbul’da 1725’de ilk matbaayı kurmak isteyince, şeyhulislama soruluyor: “Kitap basma sanatını iyi bildiğini söyleyen bir kimse, lügat, mantık, astronomi, fizik ve benzerleri alet ilimleri kitaplarının harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp, buradan kağıtların üzerine basarak, bu kitapların benzerlerini elde ederim derse, bu kimsenin böyle kitap basmasına İslamiyet izin verir mi?”. Şeyhulislam Abdullah efendi, cevabında: “Kitap basma sanatını iyi bilen bir kimse, bir kitabın harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp, buradan kağıtlara basmakla, bu kitaptan az zamanda kolayca, çok sayıda elde ediyor. Böylece çok ucuz kitap yazılmasına sebep oluyor. Faydalı bir iş olduğundan, İslamiyet bu kimsenin bu işi yapmasına izin verir. Kitapta yazılı ilmi bilen birkaç kişi, önce kitabı tashih etmelidir. Tashih ettikten sonra basılırsa, güzel bir iş olur” buyurmuştur. Bu cevap, (Behcetü’l-fetava) kitabının (Hazar ve lebs) faslında yazılıdır. İslam dininin ilme, fenne nasıl kıymet verdiğini göstermektedir. Matbaa 1447’de, makinaları ise, 1778’de keşfedildi. Kağıt 747’de keşfedildi.

Tavsiye yazı –> İslam alemi nasıl düzelir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler