Sual: Sünnete uygun taziye nasıl olur?

Cevap: Meyyit sahiplerinden büyük, küçük erkeklere ve yaşlı kadınlara rast gelince, taziye etmek, yani, başın sağ olsun demek gibi, sabır tavsiye etmek müstehaptır. Taziye için, (Âzamallahü ecrek ve ahsene azaek ve gafere limeyyitik) denir ki (Allahü teâlâ, sevâbını, dereceni arttırsın ve güzel sabır etmeni nasip eylesin ve meyyitinin günahlarını affeylesin) demektir. Musibetlere, elemlere sevap olmaz. Bunlara sabır etmeye sevap verilir. Fakat, elemlere sabredilmese de, günahların afvına sebep olurlar. Hastalık da musibettir. Meyyit sâhibinin, taziye için, 3 günden az, bir yerde bulunması câiz ise de, camide beklemesi ve kadınların hiçbir yerde beklemeleri câiz değildir. Definden sonra duâ edilir. Sessiz olarak Kurân-ı Kerîm okunur. Yüksek sesle okumak mekruhtur. Sonra cemaat ve meyyit sâhibi, işleri başına dağılmalıdır. 3 günden sonra taziye yapmak mekruhtur. Ancak uzakta olanlar ve yakın olup da, geç haber alanlar için mekruh olmaz. İki kere taziye etmek ve kabir başında ve meyyit sahiplerinin kapılarında taziye mekruhtur. Taziye, mektup ile de olur. Cenaze çıkan eve komşuların ve yakında oturan akrabanın, bir gün ve gecelik yemek göndermeleri müstehaptır. Cafer-i Tayyar “radıyallâhu anh” 70’ten ziyâde kılıç ve ok yarası alarak şehit olunca, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” bunun evine yemek gönderilmesini emir buyurdu. Ölü evinden yemek, helva dağıtılması mekruh ve çirkin bir bidattir.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler