Ahirete Niçin İnanmalıyız?

Sual: İnsan ahirete niçin inanır? Cevap: Ahirete inanmak, Allahü teâlâya inanmak gibi çok mühimdir. Ahiret olmazsa, dünyada mükafatlandırılmayan iyilikler ve cezası çekilmeyen fenalıklar, haksızlıklar, karşılıklarını göremeyecektir. Bu hal, en ince sanatları, en ince düzenleri bulunan, bu gördüğümüz âlem için çok büyük bir kusur olur. En küçük bir hükümetin, hatta herhangi bir topluluğun bir adalet mahkemesi…

Kabir Azabı Var mıdır?

Sual: Vehhabiler ve bazı ilahiyatçılar “2 âlem vardır: Dünya ve Ahiret. Bu âlemler, âyetlerle sâbittir. Bunların dışında berzah âlemi imiş, misal âlemi imiş, hayır, bunlar yok. Bunlar olmayınca, kabir âlemi olur mu? Evet, kabir âlemi olmayınca, kabir suali, kabrin sıkması ve azabı da olmaz?” diyorlar. Bu iddialara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu iddialar, âyet-i…

Kafirlerin Yaptığı İyiliklere Mükafat Var mıdır?

Sual: Kafirlerin dünyada yaptığı iyiliklere ne olacak? Bunların ahirette bir karşılığı olacak mıdır? Cevap: Ahirette Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselâma tâbi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrat ve hasenât, yani bütün iyilikler, bütün keşfler, bütün haller ve bütün ilimler Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Yoksa, Allahü teâlânın Peygamberine tâbi…

Peygamberimizin Anne-Babası Cennetlik midir?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” anne-babası mağfiret edilmiş midir? Cevap: Peygamber efendimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” valideleri hazret-i Âmine’nin kabrini ziyaret ettiklerinde ağladılar. Yanlarında bulunanları da ağlattılar. Buyurdular ki “Rabbimden bunun için mağfiret talep etmeye izin istedim. İzin vermedi”, sonra “Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, izin verdi. Öyle ise, siz de kabirleri ziyaret ediniz! Zira,…

“Dünya Ahiretin Tarlasıdır” Sözü Ne Demektir?

Sual: “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü ne manaya gelir? Cevap: Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan katkat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar, ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten kaçacağı, ananın evladını tanımıyacağı o gün için, hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler, dünyada da, ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan, bu…

Ölüme Nasıl Hazırlanmalıdır?

Sual: Ölüme nasıl hazırlanmalıdır? Cevap: Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattır. Her îman sâhibi kimsenin, ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırlamak, emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Sevgili Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü, çok hatırlayınız!”. Din büyüklerinden bazısı her gün 1 kere…

Sırat Köprüsü Nasıldır?

Sual: Sırat Köprüsü nedir? Nasıldır? Cevap: Cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdir. Âhirette, mahşer yerindeki hesaptan sonra, bütün insanlar Sırat Köprüsüne gönderilecektir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mükellef (sorumlu) olan bütün insanlar, sıratın üzerinden geçecektir. Sırat, lügatta “yol, geçilecek yer, köprü” mânâlarındadır. Sırat Köprüsü deyince, bildiğimiz köprüler gibi sanmamalıdır. Nitekim, sınıf geçmek için, imtihan köprüsünden geçilir denir. Her…

Şefaat Nedir? Kimler Şefaat Edebilir?

Sual: Şefaat nedir? Şefaatin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten delilleri var mıdır? Kimler şefaat edebilir? Cevap: Şefaat; af için vesîle olmak, yalvarmaktır. Âhirette, günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların da daha büyük derecelere erişmeleri için Peygamberlerle, sâlih kulların Allahü teâlâya yalvarmalarıdır. Kıyâmet günü önce peygamberler, sonra sâlih kullar yâni Evliyâ, Allahü teâlânın izniyle, günâhı çok…

Soğuk Cehennem Var Mıdır?

Sual: Cehennemde azabın tamamı ateşle midir? Soğuk cehennem var mıdır? Cevap: Kadızade Ahmed Efendi’nin yazdığı (Amentü şerhi) kitabı, 209. sayfada diyor ki (Cehennemde bir yer vardır ki Zemherir derler. Yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir ân dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak Cehenneme atılarak, azap yapılacaktır). Cehennemde soğuk Zemherir azapları…

Yecüc ve Mecüc Nasıl Varlıklardır?

Sual: Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen Yecüc ve Mecüc nedir? İslami eserlerde bunlardan nasıl bahsedilmektedir? Cevap: Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın, bulundukları seddin arkasından çıkıp yeryüzüne dağılacak olan 2 kötü millettir. Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes’in soyundandırlar. Müslüman değildirler. İnsanları öldürür, etrâflarına zarar verirler, ekinleri telef ederlerdi. O sırada Asya ve Avrupa kıtalarına Peygamber veya evliyâdan olan…