Fethül Mecid Kitabı Muteber midir?

Sual: Fethü’l-mecid kitabı muteber midir? Cevap: Fethu’l-mecid; Muhammed bin Abdülvehhab’ın torunu Hasen bin Abdurrahman’ın yazdığı meşhur bir vehhabi kitabıdır. Dedesinin Kitabü’t-tevhid kitabına şerh olarak yazılmıştır. Kitapta 250’den fazla bozuk inanışları vardır. Kitabın 66, 107 ve 386. sayfalarında, her zaman ictihad yapılmalıdır diyor. 387 ve 390. sayfalarında, mezhep taklit edenlerin, mezheplerinin delillerini bilmeleri lâzımdır. Bilmezlerse, müşrik…

Kabir Ehlinden İstifade Edilir mi?

Sual: Kabir ehlinden istifade edilir mi? Bazı kimseler yalnızca dirilerden istifade edileceğini söylüyorlar? Cevap: Şâh Ahmed Saîd-i Dehlevî hazretleri (Tahkîku’l-hakkıl-mübîn) kitabında, Hindistan’daki vehhâbîlerin 40 bozuk sözüne vesikalarla cevap vermektedir. 40. cevabında buyuruyor ki Abdülaziz-i Dehlevî, Fâtiha tefsirinde: (Birisinden yardım istenirken, yalnız ona güvenilirse, onun, Allahü teâlânın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse, haramdır. Eğer yalnız, Allahü teâlâya…

“Dünya Ahiretin Tarlasıdır” Sözü Ne Demektir?

Sual: “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü ne manaya gelir? Cevap: Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan katkat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar, ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten kaçacağı, ananın evladını tanımıyacağı o gün için, hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler, dünyada da, ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan, bu…

Kafirler Kaç Kısımdır?

Sual: Kafirler kaç kısımdır? Cevap: İslamiyet karşısında, kâfirler türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de, 2 kısımda toplanırlar: 1. kısımdakiler, dünya işlerini ve ibâdetlerini yapıp müslümanlara saldırmaz. Bunlar, İslâmin kuvveti ve büyüklüğü karşısında, küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek İslâmın hakimiyetine ve adaletine sığınmıştır. Bu kâfirlere Ehl-i zimmet veya Zimmi denir. Böyle kâfirleri sevmemek, düşman…

Peygambere Uymak Nasıl Olur?

Sual: Peygambere uymak nasıl olur? Muhammed aleyhisselama uymanın üstünlükleri nelerdir? Cevap: Cenâb-ı Hak, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan, Muhammed Mustafaya “sallallâhü aleyhi ve sellem” tâbi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenâb-ı Hak, Ona tâbi olmayı, Ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün…