Hristiyanlar Niçin Hazreti Muhammed’e İnanmıyor?

Sual: Peygambere inanmayanlar niçin inanmamaktadır? Yahudiler ve hristiyanlar da niçin nübüvvvete inandıkları halde Muhammed aleyhisselama inanmıyorlar? Cevap: Şimdiye kadar, Avrupa’yı taklit eden ilericilerin (!) yaptıkları dinsizlik propagandası, Allahü teâlâya inanmamak şeklinde idi. Mesela, (İş, Allah’ın varlığındadır. Allah varsa, bütün din bilgilerine hemen inanırım) diyenler çoktu. Fakat, son zamanlarda fende atılan yeni adımlar ve hele atom…

Peygambere Uymak Nasıl Olur?

Sual: Peygambere uymak nasıl olur? Muhammed aleyhisselama uymanın üstünlükleri nelerdir? Cevap: Cenâb-ı Hak, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan, Muhammed Mustafaya “sallallâhü aleyhi ve sellem” tâbi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenâb-ı Hak, Ona tâbi olmayı, Ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün…

Mucizenin Şartları Nelerdir?

Sual: Mucize nedir? Mucize ile kerametin farkı nedir? Mucizenin şartları nelerdir? Cevap: Peygamberlerden hâsıl olan hârikulâde şeylere muzice denir. Peygamber olduğunu söyleyen kimsenin, doğru söylediğini ispat etmesi için, Allahü teâlânın âdetini değiştirerek, bozarak, ilâhî kudretle Peygamberlerine ihsan ettiği hârikulâde şeylerdir. Bir Peygamberin elinde, peygamberliği zamânında peygamberlik iddiası sebebiyle görülen âdet dışı şeylere ve hâdiselere mûcize…

Peygamberler Niçin Gönderilmiştir?

Sual: Peygamber kelimesi ne manaya gelmektedir? Kaç tane peygamber gönderilmiştir? Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Cevap: Allahü teâlâ tarafından insanlar arasından seçilmiş ve görevlendirilmiş, her bakımdan güvenilen, kusursuz, günâhsız kimseye peygamber denir. İnsanlara, dînin hükümlerini tebliğ eden, duyuran, öğreten elçi, haberci manalarına gelir. Peygamber, Farsça bir kelimedir. Lügatta, gönderilmiş zât ve haberci mânâsına gelir. Nebî ve Resûl…

Peygamberlere Vahiy Nasıl Gelir?

Sual: Vahiy nedir? Peygamberlere nasıl vahiy gelir? Cevap: Allahü teâlânın dilediği şeyleri, emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine vahiy denir Allahü teâlâ, insanlar arasından seçtiği peygamber denilen kullarını vahiy ile şereflendirmiştir. Bu sûretle, insanlara, dünyâda ve âhirette rahat ve huzûra kavuşacakları esasları bildirmiştir. Vahiy, ilk peygamber Âdem aleyhisselâmdan son peygamber Muhammed aleyhisselâma kadar devâm etmiş ve…

Muhammed Aleyhisselama İman Nasıl Olmalı?

Sual: Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine iman nasıl olmalı? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzuda deniyor ki; Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân, Onun risâletini, yanî Peygamberliğini kalb ile tasdîk ve dil ile itirâf etmekdir. Bu îmân da, Allahü teâlâya îmân manâsı taşır. Çünki Peygamber efendimize îmân etmek, Allahü teâlâya îmân etmeden mümkün olmaz. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi…

Peygamberlere İman Nasıl Olmalı?

Sual: İmanın 6 şartından birisi olan peygamberlere iman nasıl olmalı? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Nübüvvetin (peygamberliğin) hak olduğu bilindikten sonra, şunu iyice bilmeli ve anlamalıdır ki, Allahü teâlânın bu iş için irâde ettikleri, ne o zâtların isteği, ne de çalışmaları iledir. Peygamberlik çalışmak ile elde edilir diyen veyâ inanan kâfir olur.…

Nübüvvet Nedir?

Sual: Nübüvvet kelimesi ne manaya gelmektedir? Nübüvvete niçin ihtiyaç vardır? Cevap: Türpüşti Risalesinde diyor ki; Nübüvvet kelimesi, nebee fiilinden isimdir. Nebee, haber vermek manâsındadır. Buradaki manâsı husûsî olup, Allahü teâlânın kendinden kullarına haber vermek için bir kulunu seçmesi, onu azîz edip, diğerlerinden mümtâz kılması, dünyâ ve âhiretin salâhı ve âhirette kurtuluşa ermek için, gerekli emir,…

Peygamberlere İmana Dair

Ve Rüsülihi: Allahü teâlânın Peygamberlerine inandım, demekdir. Peygamberler, Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşdurmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün Peygamberler hep aynı îmânı söylemişdir. Peygamberlerde “aleyhimüsselâm” yedi sıfat bulunduğuna inanmak lâzımdır. 1– İsmet: Günâh işlememek. Peygamberler, herhangi bir dinde harâm olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günâh işlemezler. 2– Emânet: Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Aslâ emânete hıyânet yapmazlar.…

Peygamberlere İman Nasıldır?

Sual: Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlere iman nasıl olmalıdır? Cevap: Peygamberler, Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün Peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde “aleyhimüsselâm” 7 sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır. 1) İsmet:  Günah işlememek. Peygamberler, herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günahı işlemezler. 2) Emanet:  Peygamberler her…