Ölüm Hallerine Dair

Ey biçareler, siz ölümden kaçarsınız. Filan öldü, ben dahi onun yanında bulunacak olursam, bana dahi, bulaşır dersiniz. Ve taun, bulaşıcı hastalık filan mahalleye geldi diyerek, başka yere kaçarsınız. Bu itikat dahi, haramdır. Hastalık, Allahü teâlâ isterse bulaşır. Ey biçareler, nereye kaçarsınız! Ölüm size vaat olunmuştu. Ecel ileri gitmez! Hallak-ı âlem size, eceliniz geldikte, göz açıp…

Gusül Babı

Guslün farzları Hanefide 3, Malikide 5, Şâfiîde 2 Hanbelide 1’dir. Hanefide: 1- Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. 2- Bir kere burnuna su vermek. 3- Bir kere cemii bedenini yıkamaktır. Bedenin, ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri, zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir…

Şafii Mezhebinde Abdest ve Namaz

Şâfiî mezhebinde, namazın şartları 2 kısımdır: Vücub şartları ve sıhhatinin şartları. Namazın vücûbunun şartları, Şâfiîde 6’dır: Bu 6 şart kimde varsa, onun namaz kılması lazımdır. Müslüman olmak, namazın emrolduğunu işitmek, akıl ve baliğ olmak. Hayzdan ve nifastan temiz olmak, işitir ve görür olmak. Namazın sahih olması için, Şâfiî mezhebinde 7 şart vardır: Hadesten taharet [yani,…

Muhammed Aleyhisselama İman Nasıl Olmalı?

Sual: Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine iman nasıl olmalı? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzuda deniyor ki; Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân, Onun risâletini, yanî Peygamberliğini kalb ile tasdîk ve dil ile itirâf etmekdir. Bu îmân da, Allahü teâlâya îmân manâsı taşır. Çünki Peygamber efendimize îmân etmek, Allahü teâlâya îmân etmeden mümkün olmaz. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi…