Sual: Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlere iman nasıl olmalıdır?

Cevap: Peygamberler, Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün Peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde “aleyhimüsselâm” 7 sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır.

1) İsmet:  Günah işlememek. Peygamberler, herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günahı işlemezler.

2) Emanet:  Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet etmezler.

3) Sıdk:  Peygamberler sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler.

4) Fetânet:  Peygamberler çok akıllı ve anlayışlı kimselerdir. Körlük, sağırlık gibi kusurları bulunan kimselerden ve kadınlardan Peygamber gelmemiştir.

5) Tebliğ:  Peygamberler, insanlara bildirip açıkladıklarının hepsini Allahü teâlâdan gelen vahiy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emir ve yasakların hiçbiri kendi düşünceleri değildir. Emrolunan şeylerin hepsini bildirmişlerdir.

6) Adalet:  Peygamberler hiç zulüm ve haksızlık yapmazlar. Kimsenin hatırı için adaletten ayrılmazlar.

7) Emnül-azl:  Peygamberlikten azledilmezler. Dünyada ve ahirette hep Peygamberdirler.

Yeni din ve ahkâm getiren Peygamberlere Resûl  denir. Yeni bir din getirmeyip, insanları, önceki dine davet eden Peygamberlere Nebî  denir. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sâdık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.

Peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. Yalnız Allahü teâlânın ihsanı, seçmesi ile olur. Sayıları belli değildir. 124.000’den çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313’ü Resûldür. İçlerinden 6’sı daha yüksektir. Bunlara Ulül’azm Peygamberler denir. Bunlar: Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa  ve Muhammed Mustafa  aleyhimüsselâmdır. Peygamberlerin 33’ünün isimleri meşhurdur. Bunlar: Adem, İdris, Şit, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Hızır, Yuşa bin Nun, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Şem’un, İşmoil, Yunus bin Meta, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Üzeyir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed “aleyhi ve aleyhimüssâlatü vesselâm” dır. Bunlardan yalnız 28’inin ismi, Kurân-ı kerimde bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir  ve Hızır’ın, Peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır.

Sual: Hızır aleyhisselam peygamber midir, veli midir?

Cevap: Muhammed Masum hazretleri 2. cilt, 36. mektupta, Hızır aleyhisselâmın Peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. mektupta, Hızır aleyhisselâmın insan şeklinde görülmesi ve bazı işleri yapması, Onun hayatta olduğunu göstermez. Allahü teâlâ, Onun ve birçok Peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görülmesine izin vermiştir. Onları görmek, hayatta olduklarını göstermez, demektedir.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler