Sual: Namazın farzları nelerdir? Namazın farzlarından birisi yapılmazsa namaz bozulmuş mu olur?

Cevap: Farz, Allahü teâlânın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe, o ibadet sahih, doğru olmaz. Namaz kılarken, 12 şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların 7’si namazın dışında, 5’i de içindedir. Dışındaki farzlara (Şartlar)  denir. İçindekilere de (Rüknler) denir. [Bazı âlimler, tahrime tekbirinin, namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları da, rüknleri de, 6 olmaktadır.]

A) Namazın Dışındaki Farzlar (Şartları):

1- Hadesten taharet:  Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusletmesidir.

2- Necasetten taharet:  Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, kaba ve hafif necasetten yani dinimizde necis (pis) sayılan şeylerden temizlemektir. (Mesela; kan, idrar, alkol gibi maddeler, dinimizde pis sayılmaktadır).

3- Setr-i avret:  Avret yerini örtmek demektir. Avret yerini örtmek, Allahü teâlânın emridir. Mükellef olan, yani akıl ve baliğ olan insanın, namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.

4- İstikbal-i kıble:  Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Müslümanların kıblesi, Mekke-i mükerreme şehrinde bulunan (Kâbe) nin arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir.

5- Vakit:  Namazı, vaktinde kılmaktır. Yani namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir.

6- Niyet:  Namaza dururken kalp ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaat ile kılınıyorsa imama uymayı, kalpten geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır. Tekbirden sonra edilen niyet, geçerli değildir ve o namaz kabul olmaz.

7- Tahrime tekbiri:  Namaza dururken (Allahü ekber) demektir. Bu başlama tekbirine (İftitah tekbiri) de denir. Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz.

B) Namazın İçindeki Farzlar (Rüknleri):

Namaza durunca yerine getirilecek 5 farz vardır. Bu 5 farzdan her birine (Rükn) denir. Namazın içindeki farzlar şunlardır:

1- Kıyam:  Namaza başlarken ve kılarken ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta, oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. Sandalyede oturarak namaz kılmak caiz değildir.

2- Kıraat:  Ağızla okumak mânâsına gelir. Namazda, Kurân-ı kerimden sûre veya âyet okumaktır.

3- Rüku:  Kıraatten sonra, elleri dize koyup eğilmektir. Rükuda, en az 3 kere (Sübhane rabbiyel-azîm  denir. Doğrulurken (Semi’allahü limen hamideh) denir. Doğrulunca da, (Rabbena lekel-hamd) denir.

4- Secde:  Rükudan sonra yere kapanmak demektir. Secde, arka arkaya iki kere elleri, alnı ve burnu yere koyup kapanmaktır. Her bir secdede en az 3 kere (Sübhane rabbiyel-a’lâ)  denir.

5- Kade-i ahire:  Son rekatte (Ettehiyyâtü) ’yü okuyacak kadar oturmaktır. Buna (son oturuş) da denir.

Namazın büyük bir iş ve ibadetlerin en önemlisi olduğu, şartlarının bu kadar çok olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca, vâcipleri, sünnetleri, müstehapları, mekruhları, müfsitleri de bunlara eklenirse, kulun Rabbinin huzurunda nasıl bulunacağı, nasıl bulunması lazım geldiği anlaşılır. Kullar, âciz, güçsüz, zavallı birer mahlukturlar. Her nefeste, kendisini yaratan, Allahü teâlâya muhtaçtırlar. Namaz kula aczini bildiren bir ibadettir.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

3 yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment