Sual: Nasıl müslüman olunur?

Cevap: Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için, hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete (Akıl) denir. Temiz ve sağlam olan akıl, bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak, aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü teâlâ merhamet ederek, bu işi kendi yapmakta, iyi işleri, Peygamberler vasıtası ile bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip, bunları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara (Din) denir. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği dine, (İslamiyet) denir. Bugün, yeryüzünde, değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da, İslamiyettir. Rahata kavuşmak için, İslamiyete uymak, yani müslüman olmak lazımdır.

Müslüman olmak için de, hiçbir formaliteye, imama, müftüye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalp ile iman etmeli sonra da, İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır.

İman etmek için, Kelime-i şahadet söylemek ve manasını bilmek lazımdır.

Kelime-i Şahadet: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”

Manası: Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselâm onun kulu ve peygamberidir.

Bu kelimenin manasına doğru inanmak için de, Ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı kitaplarında bildirdikleri gibi inanmalıdır. Ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları, hakiki din kitaplarına tabi olanlara yüz şehit sevabı verilecektir. 4 mezhepten herhangi birisinin alimlerine (Ehl-i Sünnet alimi)  denir.

Sual: İmanın şartları nelerdir?

Cevap: İmanın şartı, altıdır. Bunlar, (Amentü)de açıklanmıştır. İmanın, belli 6 şeye inanmak olduğunu, Resulullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” bildirmiştir. Bunun için her müslüman, çocuğuna önce (Amentü)yü ezberletmeli ve mânâsını da iyice öğretmelidir.

AMENTÜ: (Amentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsülihi vel-yevmil-ahiri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu).

MÂNÂSI: Allahü teâlâya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayırları ve şerleri , iyi ve kötü her şeyi Allah’ın yarattığına, öldükten sonra dirilmenin hak, doğru olduğuna iman ettim. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselâm onun kulu ve peygamberidir.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment