Sual: Allahu teâlâ’nın rızasını kazanmak, velî kullardan olmak istiyorum. Bu ahir zamanda mümkün müdür?

Cevap: Yanlış itikadların, haram ve bidatlerin yayıldığı bu zamanda Allahu teâlâ’nın rızasını kazanmak için ilk önce ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından doğru iman bilgilerini öğrenmeli ve itikadı, inanışı buna göre düzeltmelidir. Daha sonra bu alimlerin yazmış oldukları bir ilmihal kitabından fıkıh bilgilerini iyice öğrenmeli ve haramlarda, mekruhlardan sakınmalı farz, vacip ve sünnetleri yerine getirmeliyiz. Ayrıca yakınlarımıza, aile fertlerimize ve sözümüz geçen herkese bu doğru din bilgilerini öğretmeye çalışmalıyız.

Seyyid Abdülhakim Efendi “Bu zamanda, 5 vakit namazını kılan, haramlardan sakınan umumi evliya sınıfına dâhil olur.” buyuruyor.

İkinci bin yılın müceddidi, İmam-ı Rabbânî hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt, 275. mektubunda velâyet makamlarında yükselen bir müridine hitaben buyuruyor ki:

Sizin bu nimete kavuşmanız, İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bidatler yayılmıştı. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile etti. Öyle ise, din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız! Din adamı olarak ortaya çıkınız! Oradakilere emr-i maruf ve nehy-i münker yaparak, doğru yolu gösteriniz! Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen, “Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için, bu elbette bir nasihattir”  buyuruldu.

Muhammed Parisa “kuddise sirruh”, (Risale-i kudsiyye) kitabında buyuruyor ki; Yusuf-i Hemedâni’ye “kuddise sirruh”, kâmil bir rehber bulamazsak, ne yapalım dediler. Her gün onların kitaplarından 8 varak (16 sayfa) okuyunuz buyurdu. Şimdi, selamete kavuşmak için, İmâm-ı Rabbânî’nin “rahmetullâhi aleyh” (Mektûbât) kitabını okumalıdır. Saadete kavuşmak isteyenlerin, bu kitabı okumaları çok faydalıdır.

 

Tavsiye Yazı –> Yusuf-i Hemedani hazretleri kimdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment