Sual: “Dünya ahiretin tarlasıdır” sözü ne manaya gelir?

Cevap: Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan katkat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar, ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten kaçacağı, ananın evladını tanımıyacağı o gün için, hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler, dünyada da, ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan, bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda, yalnız dünya lezzetleri ile zevklenmek için değil, belki bu fırsatta, tohum ekmek ve bir hayırlı iş, yani Allahü teâlânın beğendiği işi yaparak, âyet-i kerimede bildirilen katkat fazla meyveleri toplamak istemelidir. Cenâb-ı Hak, bu kısa zamanda yapılacak, hayırlı işlere ve ibâdetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberine tâbi olmayan, İslamiyeti beğenmeyenlere de, sonsuz azap yapacaktır.

[Nitekim, Nisa sûresi 172. âyet-i kerimesinde meâlen: (Muhammed aleyhisselâma inanıp, ahirete yarayan işleri yapanlara [yani ahkâm-ı İslamiyeye uyanlara], Allahü teâlâ, vaat ettiklerini verecek ve ayrıca çok ihsan yapacaktır. Allahü teâlâya ibâdet etmeyi, yani Muhammed aleyhisselâma itaat etmeyi, aşağılık, gericilik sanıp, kendilerine asrî ve münevver diyerek, büyüklük taslıyanlara, çok azap edecektir. Kendilerini herkesin üstünde sanan bu kâfirleri, Cehennemden kurtaracak bir yardımcı, Allahü teâlâdan başka bir kuvvet sâhibi bulunmayacaktır) buyuruldu.]

Niçin böyle sonsuz azap yapacağını kendisi bilir. İnsanların kısa akılları, bunun sebebini kavrayamaz. Mesela, dünyada yapılan cinayetlere de, çeşitli cezalar emretmiştir. Bunların sebebini ve hikmetini hiçbir insan anlayamaz. İşte, böyle geçici kısa bir zamandaki küfre, sonsuz azap edecektir.

Kurân-ı Kerîmdeki emirlerini ve İslamiyetin hükümlerinin hepsini akla uydurmaya, akla beğendirmeye kalkışan, Peygamberlik makâmının derecesini anlamamış ve inanmamış olur. Böyle, İslamiyeti akıl ile felsefe ile izaha ve inandırmaya çalışan kitapları okumamalıdır. Ahiret bilgileri aklın dışındadır. Bunlara akıl ermez.

Tavsiye Yazı –> Dini mevzular akıl yürüterek anlaşılabilir mi?

Tavsiye Yazı –> Şeytanın Hileleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler