Sual: Cehennemde azabın tamamı ateşle midir? Soğuk cehennem var mıdır?

Cevap: Kadızade Ahmed Efendi’nin yazdığı (Amentü şerhi) kitabı, 209. sayfada diyor ki (Cehennemde bir yer vardır ki Zemherir derler. Yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir ân dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak Cehenneme atılarak, azap yapılacaktır). Cehennemde soğuk Zemherir azapları bulunduğu, (Kimyâ-i saadet) kitabı, 4. rükn, 6. aslında ve İmâm-ı Muhammed Gazâlî’nin (Dürretü’l-fahire) kitabının tercümesi olan (Kıyamet ve Ahiret halleri) kitabının sonunda, (Nefs muhasebesi) bahsinde de yazılıdır. Hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmektedir.

Din cahilleri, İslamiyete, yalan ve iftirâ ile saldırırken (Peygamberler, hep sıcak memleketlerde geldiği için, Cehennem azabının ateş olduğunu söylemişler, hep ateşle korkutmuşlar. Kutuplarda, şimal soğuk memleketlerde gelselerdi, buz ile azap yapılacağını söylerlerdi) diyor. Bunlar, hem çok câhil, hem de ahmak kâfirlerdir. Zaten Kurân-ı Kerîmden haberleri olsaydı ve İslam büyüklerinin sözlerini duysalardı ve biraz akılları olsaydı, hemen müslüman olurlardı. Hiç olmazsa, böyle ulu orta, yalanları yazmaktan, belki sıkılırlardı. Dinimiz, hem Cehennemde, soğuk azaplar olduğunu bildiriyor, hem de Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” yalnız sıcak memleketlere değil, yeryüzünde, sıcak ve soğuk, her memlekete gönderildiğini haber veriyor. Kurân-ı Kerîm, Peygamberimize sorulan suallere, soranların bilgilerine ve anlayışlarına göre cevap vermektedir. Ahiretteki bilinmeyen varlıkları da, dünyada gördüklerine, bildiklerine benzeterek anlatmaktadır. Mekkeliler, kutupları, buz memleketlerini duymadıkları için, Cehennemin soğuk azaplarını onlara bildirmek, faydasız olurdu. Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde bu inceliğe uygun haberlerin bulunması, şimdiki kâfirlerin daha çok sapıtmasına sebep olmaktadır

Tavsiye Yazı –> Cehennem nasıl bir yerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler