Namazın Hakikati Nedir?

NAMAZIN HAKİKATİ Büyük İslam alimi Abdullah-ı Dehlevî “rahmetullâhi aleyh” (Mekâtib-i Şerîfe) kitabının 85. mektubunda buyuruyor ki: Namazı cemaat ile kılmak ve (Tümaninet) ile kılmak, rükûdan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde arasında (Celse) yapmak bizlere Allah’ın Peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren âlimler vardır. Hanefi mezhebinin müftülerinden (Kadıhan), bu ikisinin vâcib olduğunu,…

Yolculukta Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Yolculukta namaz nasıl kılınır? Cevap: Hanefi mezhebinde olan bir kimse, 15 günden az kalmak niyeti ile 104 km ve daha uzak bir yere giderse misafir olur. Seferi veya misafir olmak demek, yolcu olmak demektir. Misafir, 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılar. Mukim imama uyarsa, yine 4 rekat kılar. Misafir, imâm olursa, 2. rekatin…

Ölüme Nasıl Hazırlanmalıdır?

Sual: Ölüme nasıl hazırlanmalıdır? Cevap: Ölümü hatırlamak, en büyük nasihattır. Her îman sâhibi kimsenin, ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırlamak, emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Sevgili Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü, çok hatırlayınız!”. Din büyüklerinden bazısı her gün 1 kere…

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Cemaatle namaz nasıl kılınır? Cemaatle namazın faziletleri nelerdir? Cevap: Namazda, en az 2 kişiden birinin imâm olması ile cemaat meydana gelir. 5  vakit namazın farzlarını cemaat ile kılmak, erkeklere sünnettir. Cuma ve bayram namazları için cemaat farzdır. Cemaat ile kılınan namazlara daha çok sevap verildiği hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu…

Vehhabiler Nasıl Devlet Kurmuştur?

Sual: Vehhabiler Hicaz’da Osmanlı Devleti varken ve ehli sünnet güçlü iken nasıl hakimiyet sağlamışlar ve kendi devletlerini kurmuşlardır? Cevap: İlk olarak 1791’de, Vehhâbîler ile Mekkeliler arasında ihtilaf oldu. Bu senelerde, Osmanlı devleti, hârici düşmanlarla muharebede idi. Dahilde de karışıklık vardı. [Şöyle ki Fransa ile senelerden beri dost iken, Napolyon Bonapart, 1799’da Mısra 50.000 askerle saldırdı.…

Mest Üzerine Mesh Nasıl Yapılır?

Sual: Mest üzerine mesh nasıl yapılır? Cevap: Mesh, sıvazlamak demektir. Mest, ayağın yıkanması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mest büyük olup da, parmaklar mestin ucuna kadar gitmez ve mesh boş yer üzerine rastlarsa, câiz olmaz. Mestin, 1 saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lâzımdır. Tabanı ile ayak…

Abdesti Bozmayan Şeyler Nelerdir?

Sual: Abdesti bozmayan şeyler nelerdir? Cevap: Şunlar abdesti bozmaz; 1) Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar. 2) Balgam kusmak. 3) Kan kusunca, baştan gelen sıvı kan, tükürükten az ise. 4) Dişten akan kan, tükürükten az ise. 5) Baştan gelen katı kan, çok olsa dahi. 6) Mideden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise.…

Hangi Vakitlerde Namaz Kılınır?

Sual: 5 vakit namaz hangi vakitlerde kılınır? Namaz vakitleri nasıl tayin olunur? Cevap: Resûl-i ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” bir hadis-i şerifte buyurdular ki (Cebrâil aleyhisselâm Kâbe kapısı yanında 2 gün bana imâm oldu. İkimiz, fecir doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindiyi, güneş batarken [üst kenarı kaybolunca]…