Önümüzde Kadın Safı Varsa Namaz Bozulur mu?

Sual: Cemaatle namaz kılarken önümüzde kadınlardan bir saf oluşsa namazımıza zarar verir mi? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibüssalat’ta diyor ki; (Nisâb-ul Ahyâr) da diyor ki: Üç kadın bir saf olur. Ama zahir rivayette bir saf olması için 4 veya daha fazla kadının bulunması lâzımdır. İmam, kadınlara imam olmaya…

Cemaate Yetişmek İçin Acele Etmek Caiz mi?

Sual: Cemaate yetişmek için acele etmek, koşmak caiz midir? Mescide gitme adabı nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ında tavsiye ettiği Farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat kitabında diyor ki; (Şir’atül İslâm) ve (Hakâyık) kitâblarında bildiriliyor ki: Bir mü’min mescide gitmek için ayağını evden dışarı atarken, “Bismillah, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil…

Cemaatle Namaz Hükümleri Nelerdir?

Sual: Fıkıh kitaplarında yazan cemaatle namaz hükümleri nelerdir? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki “2 cins imamlık vardır. Evvela (İmamet-i Kübrâ)yı bildireceğiz.” 3. ciltte bagileri anlatırken, 310. sayfada da bildirilecektir. Abdülgani Nablüsi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” El-Hadikat-ün-nediye kitabının 143. ve 294. ve 351. sayfalarında de yazılıdır. İmamlığın ikincisi (İmamet-i sugra)dır ki farz namazı kıldırmak…

Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Cemaatle namaz nasıl kılınır? Cemaatle namazın faziletleri nelerdir? Cevap: Namazda, en az 2 kişiden birinin imâm olması ile cemaat meydana gelir. 5  vakit namazın farzlarını cemaat ile kılmak, erkeklere sünnettir. Cuma ve bayram namazları için cemaat farzdır. Cemaat ile kılınan namazlara daha çok sevap verildiği hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu…

“Fatihasız Namaz Olmaz” Hadis-i Şerifi

Sual: Hadis-i şerifte “Fatihasız namaz olmaz” buyuruluyor. Fakat hanefi mezhebinde cemaatle namaz kılarken cemaat fatiha okumuyor. Burada Hanefi mezhebinin hükmü hadis-i şerife muhalif midir? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mebde ve Mead isimli eserinde bu mesele ile alakalı olarak şöyle buyuruyor; Mâdem ki, namâzda kırâat farzdır ve hadîsde gelmiştir ki, (Fâtihasız namâz yoktur). Bunun için hakîkî kırâati…

İmam Kime Denir?

Sual: İmam tabiri ne demektir? Kimler için kullanılır? Cevap: Öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe gibi manalara gelir. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, 3 mânâda kullanılmıştır. Birincisi, namazdaki imâm olup, câmilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemâata namaz kıldırır. İkincisi, ilimde imâm olanlardır. Bunlar büyük din âlimleridir. Herbiri mezhep sâhibi olup,…

Mescide Gitmenin Sünnetleri

Mescide giderken atılan her adım hesaplanır, sevab yazılır. Kim daha fazla yürür, çok adım atarsa o kadar fazla sevâba, büyük ecre kavuşur. Namaza sekîne ile, yanî hareketlerinde teennî ve abes işlerden kaçınarak ve vekar ile gitmelidir. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «İkâmeti işittiğiniz zaman sekîne ve vekar ile yürüyünüz, acele etmeyiniz. Yetişemediğiniz rek’atleri tamamlayınız» buyurmuştur…

Cemaatle Namazın Faziletleri

Müslümanlar cemâat ile namaz kılmağı ganîmet bilmelidir. Çünki bunda tek başına kılmaktan kat kat çok sevab, Allahü teâlâ’nın rahmeti ve rızâsı vardır. Kendisi büyük ve cemâati çok olan mescidi seçmelidir. Münyetü’l-Müftî’de bildirildi ki, bir kimse civârındaki mescidlerden, daha eskiden yapılmış olanını seçer. Yapılma târihleri aynı ise, yakın olanına gider. Bu hususları da müsâvî ise avam,…

İmama Uymanın Şartları Nelerdir?

Sual: Cemaatle namazda imama uymanın şartları nelerdir? Cevap: İmama uymanın doğru olması için, 10 şart vardır: 1) Namaza dururken, tekbîri söylemeden önce, imama uymaya niyet etmektir. İmâmın kim olduğunu niyet lazım değildir. 2) İmâmın, kadınlara imâm olmaya niyet etmesi lâzımdır. [İbni Âbidin, namazın mekruhlarını bildirirken buyuruyor ki “Kızların, kadınların, acuzelerin, 5 vakit namaza ve cuma…

İmam Olmanın Şartları Nelerdir?

Sual: İmam olmanın şartları nelerdir? Cevap: Nurü’l-izah şerhi haşiyesinde buyuruyor ki “İmam olmak için 6 şart lâzımdır”. Bunlardan biri bulunmadığı bilinen imâmın arkasında namaz sahih olmaz: 1) Müslüman olmak, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer Fâruk’un halife olduğuna inanmayan ve te’vîlini bilmeden miraca, kabir azâbına inanmayan, imâm olamaz. 2) Bulug yaşında olmak. 3) Akıllı olmak. Sarhoş…