Sual: Cemaatle namaz kılarken önümüzde kadınlardan bir saf oluşsa namazımıza zarar verir mi?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibüssalat’ta diyor ki;

(Nisâb-ul Ahyâr) da diyor ki: Üç kadın bir saf olur. Ama zahir rivayette bir saf olması için 4 veya daha fazla kadının bulunması lâzımdır. İmam, kadınlara imam olmaya niyet etmiş olsa, erkek saflarının arasında bir kadın safı olursa, bu safın arkasında ne kadar erkek safı varsa hepsinin namazı istihsan vechiyle bozulur. Ama kıyas vechiyle yalnız kadın safının arkasındaki bir erkek safının namazı bozulur, geridekilerin namazı bozulmaz.

(Nisâb-ül Fıkh) da diyor ki: 3 kadın bir saf hükmünde olmadığından, eğer erkeklerin saflarından sonra bu 3 kadın durup bunların arkasında bir erkek safı olursa, bu safta olan erkeklerden yalnız 3 kadının arkasında bulunan 3 erkeğin namazı bozulur.

(Şerh-i Tahâvî) de diyor ki: 3 kadın bir safın arasında dursalar, bu safın arkasında bir erkek safı olsa 5 kişinin namazı bozulur. Kadınların sağ yanında ve sol yanında bulunan birer erkek ile tam arkalarında bulunan 3 erkeğin namazı bozulur. Bunlardan başka hiç kimsenin namazı bozulmaz.

(Mağrib) de diyor ki: Erkek ve kadının beraber durması ayaklarının aynı hizâda olması demektir.

(Musaffâ) da diyor ki: İmam kadınlara imam olmaya niyet etmiş iken bir kadın erkeklerin safının arasına girip uymuş olsun. İmâm-ı Şâfiî, hiç kimsenin namazı bozulmaz dedi. Bizim âlimlerimiz (rahimehumullah) 3 kişinin namazı bozulur dediler. Bu 3 kişi kadının sağındaki, solundaki ve tam arkasındakilerdir. 2 kadın olursa İmâm-ı a’zam ve İmâm-ı Muhammed’e göre (rahimehumullah) 4 kişinin namazı bozulur. Bunlar 2 kadının sağındaki, solundaki ve tam arkalarındaki 2 erkektir. Ebû Yûsuf (rahimehullah) ise, sağındaki ve solundaki 2 kişi ile tam arkada olan 2 kişinin arkalarında son safa kadar bulunan ikişerli kişilerin namazları bozulur demiştir. Eğer 3 kadın olursa 3 imama göre de sağdaki, soldaki ve arkada olan 3 kişinin arkalarında bulunanlardan üçer üçer son safa kadar olanların namazları bozulur. Eğer bir kadın imamın yanında durup imama uyar ve bu kadının arkasında erkeklerden 4 saf olursa, imam kadınlara imam olmaya niyet etmiş ise, imamın namazı da bozulacağı için bütün cemaatin namazı bozulmuş olur. İmâm kadınlara imamete niyet etmemiş ise İmâm-ı a’zam, Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre (rahimehumullah) hiç bir erkeğin namazı bozulmuş olmaz. İmâm-ı Züfer’e göre (rahimehullah) hepsinin namazı bozulur.

(Menâfi’) ve (Kenz) de diyor ki: Erkek ile kadının bir hizâda bulunması (muhâzât) için 6 şart vardır:

1-İmâmın kadınlara imam olmaya niyet etmiş olması.

2-İçinde rükû’ ve sücûd olan namaz olması, Cenaze namazında muhâzât olmaz.

3-Kadının erkeği celb edecek şekilde olması. Bülûğa ermemiş kız, çok ihtiyar kadın veya deli olan kadın ile aynı hizâda olan erkeklerin namazı bozulmaz. (Muhît) de diyor ki: Kadın deli olsa her ne kadar bâliğa ve müştehât olsa da erkeğin namazı bozulmaz. Zira deli üzerine namaz yoktur, farz olmamıştır. Onun namazı namaz değildir. Erkeğin namazının bozulması için saftaki kadının kendi namazının sahih olması lâzımdır.

4-Erkek ve kadının her biri aynı namazı kılmaları ve yan yana durmaları, iftitah tekbirini beraber almış olmaları lâzımdır.

5-Erkek ve kadının her ikisinin bir yerde olmaları,

6-Erkek ile kadın arasında perde veya sütun veya duvar olmaması lâzımdır.

Yukarıda bildirilen altı şart bulunursa, kadın erkeğin mahremi olsun veya olmasın, erkeğin namazı bozulur.

(Kâfî) de diyor ki: Kadınların cemaatte bulunmaları uygun değildir. Bugün fetvâ bunun üzerine olup mekruhtur. Çünki fısk çoğalmıştır. Aynı şekilde kadınların ilim meclislerine ve vaazlara gitmesi de mekruhtur. Hele kendini âlim gösteren câhillere hiç yakın olmamalıdır. Kadınların evde erkek olmadan cemaatle namaz kılmaları mekruhtur. Eğer cemaatle kılarlarsa imamlık yapan kadının, safın ortasında durması, öne çıkmaması lâzımdır. İmam ister erkek ister kadın olsun cemaatin önünde duran kimsedir.

(Müttefak) kitabında diyor ki: Cemaatte erkekler, kadınlar, çocuklar ve hünsâlar [erkek ve kadın oldukları belli olmayan] bulunsa ilk safta erkekler dururlar. Bundan sonraki safta çocuklar, ondan sonra hünsâlar, ondan sonraki safta da kadınlar dururlar.

(Kenz) de diyor ki: İmam ile birlikte 1 kişi cemaat olursa, bu kimse imamın sağında ayak parmaklarının uçları imamın topuğuyla beraber olacak şekilde durur. Eğer 2 kişi cemaat olursa imamın arkasında dururlar. Bu rivayet (Müttefak) kitabındadır. İmâm-ı Muhammed (rahimehullah) bir kişi de olsa, imamın arkasında durur dedi.

Tavsiye Yazı –> Nefs muhasebesi nasıl olur?

Tavsiye Yazı –> İnsan kendi başına doğru yolu bulabilir mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler