Sual: Hac esnasında ihramlı iken bazı şeyler yasaktır. Bunlardan birisi de hayvan öldürmektir. Hayvanları öldürmede bazı istisnaları var mıdır, yoksa bütün hayvanlar dahil midir?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat’ta diyor ki;

(Menâfi’) ve (Hidâye) de diyor ki: Hacca gidip ihrama giren kimseye kara hayvanlarını avlamak harâm olur. Eğer avlanırsa kefâretini vermek lâzım olur. Denizde avlanmak helaldir. Av, yaratılışı sebebiyle insandan ürken, tutulması mümkün olmayan, ancak tuzak veya avlamakla tutulabilen hayvanlara denir. İki türlüdür. Kara avı, deniz avı. Kara avı, doğması ve büyümesi karada olan hayvanlardır. İhramlı kimseye deniz avı helal, kara avı helal değildir. İhramlı kimse kara avını öldürür veya birisine işaret edip gösterirse keffâret vermesi lâzım gelir. Ancak birkaç hayvan istisnâdır. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “İhramlı veya ihramsız herkesin yırtıcı köpeği, kurdu, çaylağı, leş yiyen kargayı, yılanı ve akrebi öldürmesi mübahtır.”

(Müttefak) ve (Kenz) de diyor ki: İhrama giren kimseye yılan, akrep, çaylak, leş yiyen karga, kurt, fare, küçük karınca, pire, kene, sivrisinek ve ısırıcı köpeği öldürmeleri mübahtır. Bunları öldüren ihramlı kimseye bir cezâ lâzım gelmez. Eğer ihramlı kimse bit veya çekirgeyi öldürürse, bir yemek veya hurma sadaka vermesi üzerine vâcib olur.

Tavsiye Yazı –> İhramın şartları nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Mescid-i Nebeviyi ziyaret adabı nasıldır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler