Cemaate Yetişmek İçin Acele Etmek Caiz mi?

Sual: Cemaate yetişmek için acele etmek, koşmak caiz midir? Mescide gitme adabı nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ında tavsiye ettiği Farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat kitabında diyor ki; (Şir’atül İslâm) ve (Hakâyık) kitâblarında bildiriliyor ki: Bir mü’min mescide gitmek için ayağını evden dışarı atarken, “Bismillah, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil…

Çocuklara Selam Verilir mi?

Suâl: Çocuklara selâm vermek lâzım mıdır, değil midir? Cevâp: Fakîh Ebülleys “rahimehullah” (Bostân-ı fakîh) kitâbında diyor ki: Âlimler bu konuda ihtilâf etmişlerdir. Bir kısmı dediler ki: Çocuklara selâm verilmez. Çünki selâma cevâp vermek farzdır. Çocukların üzerine hiçbir farz yoktur. Bir kısmı da çocuklara selâm verilir demişlerdir. Âlimler bu söz üzerine amel etmektedirler. Çünki Resûlullah “sallallahü…