Seferilik Hükümleri Nelerdir?

Sual: Yolculukta namaz nasıl kılınır? Seferilik hükümleri nelerdir? Cevap: (Seferi) veya (Misafir) olmak demek, yolcu olmak demektir. Bir kimse, bulunduğu yerden veya gittiği yolun 2 tarafında dizili evlerin sonuncuları hizasından ayrılırken, senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile 3 günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederse, misafir olur. Niyet etmez ise, bütün dünyayı dolaşsa bile…

Arabada (Trende veya Gemide) Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Yolculuk esnasında arabada veya trende namaz kılınabilir mi? Bu meselede hükümler nelerdir? Cevap: Farzları ve vâcibleri, zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılmak câiz değildir. Halebi-i kebir’de diyor ki (Şemsül Eimme Halvani buyurdu ki hayvan üzerinde kıbleye karşı durup, namazda iken, hayvan kıbleden dönerse, farz namaz kabul olmaz. Bir rükün kadar kıbleden ayrılmamalıdır. [Araba, tren de…

Vatan-ı Asli Nedir?

Sual: Vatan-ı asli nedir? Burada namazlar nasıl kılınır? Cevap: İnsanın mukim olduğu, yerleştiği yere (Vatan) denir. Hanefi mezhebinde, 3 türlü vatan vardır. (Vatan-ı asli) asıl yer, insanın doğduğu veya evlendiği veya başka yere yerleşmemek, orada hep kalmak niyeti ile yerleştiği yerdir. Senelerce oturup da sonra çıkmayı veya düşündüğü bir şey hâsıl olunca çıkmayı niyet ederse,…

Vatan-ı İkamet Nedir?

Sual: Vatan-ı ikamet nedir? Burada namazlar nasıl kılınır? Cevap: Vatan-ı ikâmet geçici vatandır. Giriş ve çıkış günlerinden başka Hanefi mezhebinde 15, Şâfiî ve Maliki mezheplerinde 4 gün veya çok devamlı kalıp, sonra çıkmaya niyet edilen yere (Geçici vatan) denir. Bir yerde bu miktar kalmaya niyet ederken, bu müddet içinde, başka yere gidip kalmaya ve yine…

Vatan-ı Sükna Nedir?

Sual: Vatan-ı sükna nedir? Burada namazlar nasıl kılınır? Cevap: Vatan-ı sükna uğradığı yer olup 15 günden az kalmak için niyet edilen yahut yarın çıkarım diyerek, senelerle oturulan yerdir. Misafir vatan-ı süknada farzları hep 2 rekat kılar. Bir köye, bir şehre gelince, 10 gün kalmaya niyet edip, 10 gün sonra, 1 hafta daha kalmaya niyet ederse…

Yolculukta Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Yolculukta namaz nasıl kılınır? Cevap: Hanefi mezhebinde olan bir kimse, 15 günden az kalmak niyeti ile 104 km ve daha uzak bir yere giderse misafir olur. Seferi veya misafir olmak demek, yolcu olmak demektir. Misafir, 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılar. Mukim imama uyarsa, yine 4 rekat kılar. Misafir, imâm olursa, 2. rekatin…

Yolculuğun Sünnet ve Edepleri

Bir hadîs-i şerîfde: «Sefere çıkınız! Sıhhat ve zenginlik bulunuz» buyuruldu. Bir rivâyette: «Sefere çıkınız, rızkınız bol olur» buyuruldu. Bu hadîs-i şerîfin tevcîhinde, şefere çıkanınız, hareketle sıhhatli olur. Gördüğü şeylerden ibret alması bakımından dîni, îmânı kuvvetlenir. Yolculuk esnasında sohbetinde bulunduğu, görüştüğü şeyh ve âlimlerden istifâde ile de kazançlı olur buyuruldu. Bir hadîs-i şerîfde de: «Sefere çıkınız.…

Seferilik Mesafesi Ne Kadardır?

Sual: Seferilik mesafesi kaç kilometredir? Cevap: Hanefî mezhebine göre seferiliğin alt sınırı orta bir yürüyüşle üç günlük mesafedir. İbni Âbidin buyuruyor ki “Âlimlerin hepsi, 3 günlük yolu, (Fersah) dedikleri, 1 saatte gidilen yolun uzunluğu ile bildirdiler. Bir kısmı, üç günlük yol 21 fersahtır dedi. Bir kısmı da, 18, bir kısmı ise, 15 fersahtır dedi. Fetva,…

Evlenilen Yer Nasıl Vatan-ı Asli Olur?

Sual: Bir kimsenin evlendiği yer vatan-ı aslî olmaktadır. Burada evlenmekten kasıt, nikâh akdi midir, zifaf mıdır? Cevap: Ne akid, ne zifaftır. Kişinin zevcesiyle beraber yaşadığı yerdir. Bir başka deyişle ikametgâhıdır. Fıkıh kitaplarında evlendiği yerdir ibaresindeki “evlenmek” kelimesi için “tezevvüc” veya “teehhül” deniyor. Nikâh veya zifaf kullanılmıyor. Bu iki kelime “evli bulunmak”, “zevcesi olmak” ma’nâsına gelir.…

Kaç Çeşit Vatan Vardır?

Sual: Seferîlik bakımından kaç çeşit vatan vardır? Cevap: 3 çeşit vatan vardır: 1-Vatan-ı aslî, insanın doğup büyüdüğü veya evlendiği (zevcesiyle beraber yaşadığı) veya başka yere yerleşmemek, orada hep kalmak niyeti ile yerleştiği yerdir. Zevcesi ölse veya boşansa, burada yaşamaya devam ediyorsa, orası yine vatan-ı aslîdir. Buradan ayrılıp bekâr olarak başka yere yerleşir veya bir yerde…