Sual: Vatan-ı asli nedir? Burada namazlar nasıl kılınır?

Cevap: İnsanın mukim olduğu, yerleştiği yere (Vatan) denir. Hanefi mezhebinde, 3 türlü vatan vardır. (Vatan-ı asli) asıl yer, insanın doğduğu veya evlendiği veya başka yere yerleşmemek, orada hep kalmak niyeti ile yerleştiği yerdir. Senelerce oturup da sonra çıkmayı veya düşündüğü bir şey hâsıl olunca çıkmayı niyet ederse, burada senelerce otursa bile yerleşmiş olmaz. Bir kimse, bir yerde, 15 gün kalmaya niyet etmeden bile evlense, o yer, vatan-ı asli olur. Orada mukim olur. 2 yerde zevcesi olan, o şehirlerin her birine gidince, o yer, vatan-ı asli olur. Oralarda mukim olur. Zevcesi ölse, orada evleri, toprağı olsa bile orası (asıl yeri) olmaktan çıkar. Evlenmediği bir yere gidip yerleşmeye niyet edince, orası (asıl yeri) olur. Baliğ bir çocuğun ana babasının bulunduğu yer, doğduğu yer bile olsa, buradan ayrılıp başka yerde, çıkmamak üzere niyet edip yerleşse veya evlense, orası (Asıl yeri) olur. Ana babasının yanına gidince, yerleşmeye niyet etmedikçe, burası, çocuğun asıl yeri olmaz. Onun asıl yeri, evlendiği veya son yerleştiği yerdir. Bir yere yerleşince, araları 3 günden az olsa ve sefer niyeti ile çıkmamış olsa bile önce yerleşmiş olduğu ve doğduğu vatan-ı aslileri batıl olur. Başka yere yerleşmek için asıl yerinden ayrılan kimse, daha başka yere yerleşmek için yolunu değiştirse, 1. yerinden geçerken namazlarını 4 kılar. Çünkü, başka vatan edinmemiştir. Zevcesini bir yerde yerleştirip, sonra kendisi başka yere yerleşse, ikisi de vatan-ı aslisi olur. Bir kimse, vatan-ı asliye girince mukim olur. 15 gün kalmaya niyet etmesi lazım olmaz.

2. vatan, (Vatan-ı ikâmet) geçici vatandır. Geniş bilgi için tıklayın

3. vatan, (Vatan-ı sükna) uğradığı yer olup 15 günden az kalmak için niyet edilen yahut yarın çıkarım diyerek, senelerle oturulan yerdir. Geniş bilgi İçin tıklayın

3 günlük yola sefer niyeti ile çıkan kimse, 3 günlük yol gitmeden önce, bir köyde 15 günden az kalsa, sonra buradan çıksa, buraya tekrar gelirse, mukim olmaz. Çünkü, ilk geldiğinde de misafir idi. Yanında zevci veya mahremi bulunmayan hayzlı kadının sefer niyeti ile yola çıkması kıymetsizdir. Temizlendikten sonra 3 gün daha gitmeden önce kaldığı yerde misafir olmaz.

Tavsiye Yazı –> Hafızamızı nasıl kuvvetlendirebiliriz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler