Sual: Camiye veya mescide girerken hangi ayakla girmek ve hangi ayakla çıkmak sünnettir?

Cevap: Camiye sağ ayak ile girilir. Camiden çıkarken, önce sol ayak ile çıkılır. Uyunü’l-besair’de diyor ki “Camiye girerken, girmeden evvel, önce sol, sonra sağ ayakkabı çıkarılır. Bundan sonra, önce sağ ayakla camiye girilir. Önce sol ayakla çıktıktan sonra [veya çıkmadan evvel], önce sağ ayakkabı giyilir”.

Hadika’da, el ve ayak afetlerinde diyor ki “İmâm-ı Nevevî Müslim şerhinde buyuruyor ki mübarek, şerefli ve temiz işleri yaparken sağdan başlamak müstehaptır. Ayakkabı, don, gömlek giyerken, baş traş ederken ve tararken, bıyık kırkarken, misvak kullanırken, tırnak keserken, el, ayak yıkarken, mescide, (müslümanın evine) ve odasına girerken, haladan çıkarken, sadaka verirken, yemek yerken, su içerken sağdan başlanır. Bunların zıttı olanları yaparken, mesela ayakkabı, çorap, elbise çıkarırken, camiden ve müslümanın evinden, odasından çıkarken, halaya girerken, sümkürürken, taharetlenirken soldan başlamak müstehaptır. Bunları tersine yapmak, tenzîhi mekruh olur. Çünkü heyette, şekilde olan sünneti terk etmek olur.”

Şiratül İslam’da buyuruldu ki; “Mescide giderken gülmemeli, boş lâf konuşmamalı ve oyun ile meşgul olmamalıdır. Yürürken uygun düâ yapmalı, Rabbinden, her yönden bol rahmete, nûra kavuşmağı istemelidir. Ayakkabılarını câmi’nin kapısında çıkarır. Toprak, çamur gibi şeyleri siler. Mescide pabuçlarını çıkarmadan girmez. Çünki câmiye pabuçları ile girmek, edeb dışı bir davranıştır.”

Tavsiye Yazı –> Cami adabı nasıl olmalıdır?

Tavsiye Yazı –> Mescide gitmenin sünnetleri

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler