“Günah Çıkartma” Meselesinin Aslı Nedir?

Sual: Günümüzde Hristiyanların yaptıkları “günah çıkartma” meselesinin aslı nedir? Cevap: Meşhur bir hristiyan papazı iken müslüman olan Abdullah-ı Tercuman hazretlerinin Hristiyanlık hakkında yazdığı Tuhfetü’l-erib isimli kitapta bu mesele şöyle anlatılıyor; Hristiyan itikâdına göre, papaza günâhlarını ikrâr etmedikce, yanî söylemedikce, Cennete girmek mümkün değildir. Hattâ papazdan bir günâhını saklıyan kimsenin, diğer inançları kendine fayda vermez. Bunun için…

İslam Hukukunda Kimlerin Şahitliği Kabul Olmaz?

Sual: İslam hukukunda kimlerin şahitliği geçerlidir, kimlerin değildir? Meseleden meseleye farklılık gösterir mi? Cevap: Dürrü’l-muhtar 5. ciltte, altın ve gümüş kullanmayı anlatırken diyor ki insanların birbirleri arasında olan işlere (Muamelat) denir. Muamelatta bir fasıkın veya kâfirin sözü de kabul edilir. Akıllı olan çocuk ve kadın da erkek gibidir. Bunlardan biri, bu eti kitaplı kâfirden aldım…

Kabir Azabı Var mıdır?

Sual: Vehhabiler ve bazı ilahiyatçılar “2 âlem vardır: Dünya ve Ahiret. Bu âlemler, âyetlerle sâbittir. Bunların dışında berzah âlemi imiş, misal âlemi imiş, hayır, bunlar yok. Bunlar olmayınca, kabir âlemi olur mu? Evet, kabir âlemi olmayınca, kabir suali, kabrin sıkması ve azabı da olmaz?” diyorlar. Bu iddialara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu iddialar, âyet-i…

Ölüler İşitir mi?

Sual: Vehhabîler ve Modernist İlahiyatçılar “Bir kişi ölünce, dünya ile irtibatı kesilir. Kabrin başında dua edilse, ona seslenilse, kesinlikle duymaz. ‘Ölü, cenazeye katılanların ayak seslerini duyar’ inancı, asılsızdır ve âyetin (Neml, 80) beyanına aykırıdır.” diyorlar. Bu iddialara ne cevap vermek lazımdır? Cevap: Bu iddialar hakikati yansıtmamaktadır. Bunu âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, tekzip etmektedir. Şöyle ki:…

Okunan Kur’an-ı kerim Ölüye Fayda Verir mi?

Sual: Vehhabiler ve bazı İlahiyatçılar “Ölen kişiye, okunan Kur’an ve onun namına yapılan hayırlar fayda vermez. Çünkü âyette ‘İnsana ancak kendi çalışması vardır (Necm, 39).’ diyorlar. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: İlgili âyet-i kerimeyi İslam âlimleri şu şekilde izah ediyorlar: Ayet-i kerime: İnsan için ancak çalıştığı vardır (Necm, 39). Bir önceki âyet-i kerimede insana “işlediği günahlarının başkası…

Kabir Telkini Caiz mi?

Sual: Vehhabiler ve onların tesirinde kalmış bazı modernist ilahiyatçılar “Ölen kişinin dünya ile irtibatı kesilmiştir. Mevta/ölü, dünyadakileri işitmez. Definden sonra ölen kimsenin kabri başında iman esaslarının hatırlatılması, talkın vermesi, bir nevi meyyite kopya vermektir. Bu, bir bid’attır.” diyorlar. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Hayır bu iddialar, mesnetsizdir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “işitir” buyuruyorlar (Buhârî, Cenâiz…

4 İncil Kendi İçinde Tutarlı mı?

Sual: Meşhur 4 incilin birbirleri arasında çok sayıda çelişki olduğunu biliyoruz? Peki bu 4 incil kendi içerisinde tutarlı mı?  Cevap: 4 İncilin birçok meselelerde bir diğerine zıd ve muhalif olmasından başka, her İncilin içinde de birbirinden ayrı ve birbirini nakz eden nice meseleler de vardır. Buna misal olarak: 1) Matta İncilinde Îsâ aleyhisselâm 12 havariyi…

Yorgunluk Nedir?

Sual: Yorgunluk nedir? Cevap: Zararlı maddeler, mikrop, toksin, virüs, zehirli gazlar gibi, vücudumuze yalnız haricden gelenler değildir. Adalelerimiz hareket ederken, vücudumüzün derinliklerinde zehirli madde hâsıl olur. Yorgunluk hissini yapan bu zehir, süt asidi dediğimiz alfa oksi propiyonik asittir. Yorgun bir adalede teşekkül etmiş olan bu asit dışarı çıkarılırsa, adale eski faal hâlini alır. Yorulan bir…

Zehir Nedir? Neye Zehir Denir?

Sual: Zehir nedir? Neye zehir denir? Cevap: Umumî bir zehir tarifi yapılamaz. Keçi, 20 gram morfin yiyip, sıçramasına devam eder. Şu hâlde morfin zehir değil midir? Ada tavşanları zevkle belladon yer de müteessir olmaz. Tuz ruhu zehir olamaz. Zira midelerimiz bizzat bunu yapıyor ve hiçbir zararı olmuyor. Zehirli ve faydalı cisimlerin tam tarifini yapmak çok…

Tütün İçmek Haram mı?

Sual: Tütün içmenin fıkhi hükmü nedir? Cevap: Bugün değeri ekmeğin üstüne çıkmış bulunan tütünün müessir maddesi nikotindir. Korkunç zehirler arasında yer alan bu cismin bir damladan az miktarı, insanı öldürür. Gagası önünde nikotine batırılan bir cam çubuk tutulan bir serçe, derhal ölür. Bir sigara içinde bulunan nikotin, deri altına şırınga edildiğinde, 2 insanı öldürür. Tütün…