Sual: Vehhabiler ve onların tesirinde kalmış bazı modernist ilahiyatçılar “Ölen kişinin dünya ile irtibatı kesilmiştir. Mevta/ölü, dünyadakileri işitmez. Definden sonra ölen kimsenin kabri başında iman esaslarının hatırlatılması, talkın vermesi, bir nevi meyyite kopya vermektir. Bu, bir bid’attır.” diyorlar. Bu iddialar doğru mudur?

Cevap: Hayır bu iddialar, mesnetsizdir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “işitir” buyuruyorlar (Buhârî, Cenâiz 67).

Ölüm döşeğinde olan bir kişiye, orada bulunanlardan biri, biraz yüksek sesle kelime-i tevhid’i okur.  Bu da “telkin”dir ve hastaya bir hatırlatmadır.

Definden sonra bir kişi, “telkin”le ilgili -hadis-i şerifle bildirilen- şu duayı okur:

Taberânî, İbn Asâkir ve Deylemî, Ebu Ümâme’den şu hadis-i şerifi rivayet etmişlerdir:

Ölen kardeşinizi defnedip üstüne toprak attıktan sonra, biriniz, başı ucunda durup şöyle desin:

Ey falan kadının oğlu falan.” O işitir ama cevap veremez. Sonra devam etsin:

“Ey falan kadının oğlu falan.” Böyle deyince ölü oturur. Sonra:

Ey falan kadının oğlu falan” desin. Ölü “bize yol göster, Allah sana rahmet etsin” der, ama siz fark etmezsiniz (onun sözünü duyamazsınız). Sonra şöyle desin:

Dünyadayken, “Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed “aleyhisselâm” Allah’ın kulu ve resûlüdür” şeklindeki şahitliğini, Allah’ın Rab, Muhammed’in peygamber ve Kur’ân’ın da imam olduğuna razı olduğunu hatırla”!

Böyle yapınca, Münker ve Nekir birbirine “Haydi buradan çıkalım, cevabı kendisine belletilen kişiye biz ne yapacağız?” der. Allah ona, sorgu meleklerine karşı delilini öğretmiş olur.

Bir adam: “Ey Allah’ın Resûlü, ya anasının kim olduğunu bilmezsem?” dedi. Allah’ın Resûlü, “Adamı, Havva’ya nispet edersin” dedi” (Kenzü’l-Ummâl: 15/605; Hadis No: 42406).

Dürrü’l-Muhtar’da “Cenaze defnedildikten sonra telkin yapılmaz” deniliyor. Fakat şerhinde şu açıklamaya yer veriliyor:

Bu hüküm, Mu’tezile taifesinin kavline göredir. Çünkü onlara göre öldükten sonra diriltmek imkânsızdır. (Vehhâbiler ve Modernist İlahiyatçılar, aynı görüştedirler.) Ehli sünnet’e göre ise, “ölülerinize Lâilâhe illallah’ı telkin edin!” hakikatine haml edilmiştir. Zira hadislerin delâletine göre Allahü teâlâ ölen kimseyi diriltir. Definden sonra telkinde fayda vardır. Çünkü meyyit zikir sayesinde yalnızlık hissetmez (Reddü’l-Muhtar, İbn Abidin, Cenaze babı).

Tavsiye Yazı –> İbni Teymiyye Ehli sünnet midir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler