“Allah Her Yerde Hazır ve Nazırdır” Demek Caiz mi?

Sual: Ahmed bin Hanbel’in “Allah her yerde hazır ve nazırdır demek küfrdür” dediği doğru mudur? Cevap: Seyyid Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi aleyh” ruhlara dair bir mektubunda diyor ki: “Allahü teala hazırdır ve nazırdır. Halbuki, Allahü teala, zamanlı değildir ve mekanlı değildir. O halde, bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Yani zamansız ve mekansız, yani hiçbir…

Allahü Tealadan Korkmak ve Allahü Tealayı Sevmek

Sual: Allahü tealadan korkmalı mıyız? Cevap: Allahü teâlâdan korkmak ve Allahü teâlâyı sevmek, ibâdetlerin en makbulüdür. Allahü teâlâdan korkmak ve Allahü teâlâyı sevmek, bir bilgi işi olmakla beraber, aynı zamanda, bir çalışma, bir gayret işidir. Herkes kolaylıkla bunları elde edemiyor. Allahü teâlâ, istediklerine kendisini sevdirir. Korku ve haşyet verir. Bunu herkese nasip etmiyor. Nasip ettiği…

Varlık Nedir? Kadim midir?

Sual: Varlık nedir? Varlık kendiliğinden mi oluşmuştur, bir yaratanı var mıdır? Cevap: Etrafımızı 5 duygu organımız ile tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemeyecektik. Yürüyemeyecek, bir şey yapamayacak, yaşıyamayacaktık. Anamız, babamız olamayacak, var olamayacaktık. Ruhumuza tatlı gelen güzelleri göremeyecek, güzel sesleri duyamayacak, onları sevemeyecektik. Allah’ımıza yalnız duygu organlarımız için, durmadan şükretsek,…

Allahu Tealanın İsimleri Nelerdir?

Sual: Allahu tealanın isimleri nelerdir? Dinimizde bildirilen isimlerinden başka bir isim kullanmak caiz olur mu? Cevap: Allahü teâlânın isimleri çoktur. Sayısını bilmiyoruz. İsimlerinden 99’unu, Kurân-ı Kerîmde insanlara bildirmiştir. Kadızade Ahmed efendi, Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi’nde diyor ki “Allahü teâlânın 99 ismine (Esma-i hüsna) denir. Allahü teâlânın isimleri (Tevkifiye)dir. Yani İslamiyetin bildirmesine bağlıdır. İslamiyetin bildirdiği isimler ile…

Esma-i Hüsna Nedir?

Sual: Esma-i Hüsna nedir? Cevap: Allahü teâlânın meşhur 99 ismine Esma-i hüsna denir. Allahü teâlânın isimleri çoktur. Bunlardan 99’u Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde bildirildi. Allahü teâlânın isimleri Tevkîfîdir. Yâni, İslâmiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını söylemek yasaklanmıştır. Buna göre Allahü teâlâya “âlim” denir. Fakat, âlim demek olan “fakîh” denmez. Çünkü İslâmiyet Allahü…

Allahu Tealanın Varlığının Delilleri Nelerdir?

Sual: Allahu tealanın varlığının delilleri nelerdir? Cevap: İnsan daha çocukken etrafında gördüğü eşyanın nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu araştırmaya başlar. Çocuk geliştikçe, üzerinde yaşamakta olduğu bu dünyanın nasıl muazzam bir eser olduğunu anlayarak hayretten hayrete düşer. Hele yüksek tahsilini yaparak, her gün etrafımızda görülen bütün bu eşya ve mahlukların inceliklerini öğrenmeye başlayınca, hayreti hayranlığa dönüşür.…

Emr-i Tekvini ve Emr-i Teklifi Nedir?

Sual: Emr-i Tekvini ve Emr-i Teklifi Nedir? Cevap: Allahü teâlânın emirleri iki türlüdür: Emr-i tekvini ve Emr-i teklifi veya Emr-i teşrii. Birinci emirler, insanlara ve cinne verdiği emirleri ve yasaklarıdır. Bunları, insanların, irâde etmelerinden, istemelerinden sonra, kendisi de diler ve yaratır. İkinci tür emirlerini, sebepleri ile birlikte hemen yaratmaktadır. Bütün tabîat olayları böyledir. Meyvenin uzun…

Sıfatların Mertebeleri, Müşkil Ve Müteşabihler

Sual: Allahu tealanın sıfatlarının mertebeleri, müşkil ve müteşabih kısımlar nelerdir? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Kur’ân-ı kerîmde ve sahîh hadîslerde Allahü teâlânın sıfatları hakkında bildirilenlere, bildirildiği gibi îmân etmek şart olup, bunlar üzerinde rey ve kıyâsla, yanî ictihâdla söz söylemek harâmdır[1]. Çünki bu konu, bir kimsenin kendi ictihâdı ile konuşabileceği, yâhud zan ve düşüncesini ileri…

Allahu Tealanın İsimleri Ve Sıfatları

Sual: Allahu tealanın isim ve sıfatlarını nasıl anlamalıyız? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Allahü teâlânın isimleri ve sıfatları vardır. Bu isimleri ve sıfatları da, Zâtı gibi kadîm olup, ezelî ve ebedîdir. Böyle olmasaydı, Allahü teâlâyı anlatamaz ve sıfatlandıramazlardı. Hiçbir mahlûka, Allahü teâlânın isim ve sıfatları söylenemez, verilemez. Çünki sonradan var olanın, kadîmin sıfatlarını kendinde bulundurması…

Alemi Yaratan Kadimdir, Bakidir

Sual: Alemi yaratan kadîmdir, bâkîdir ve eşi, ortağı yoktur, sözünün izahı nedir? Allhu tealanın sıfatlarını inkar edenler kimlerdir? Cevap:Türpüşti Risalesi’nde diyor ki: Âlemin mahlûk olduğu ve onu halk eden bir yaratıcı olduğu anlaşılınca, buradan âlemin yaratıcısının, kayıtsız şartsız kadîm [ezelî] olduğu da anlaşılmış oldu. Bu sözümüzü biraz açalım: Birisi, Kâ’benin binâsı kadîmdir [ya’nî Kâ’be çok…