Allahu Tealanın Kelamı Mahluk Değildir

Sual: Kur’an-ı Kerîm mahluk mudur? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Bundan önce demişdik ki, Allahü teâlânın isimleri ve sıfatları Kitâptan, yanî Kur’ân-ı kerîmden ve Sünnetten, yanî hadîs-i şerîflerden öğrenilir. Bu iki temel ve esâstan açıkça anlaşılıyor ki, Allahü teâlâ Mütekellimdir [söyleyicidir]. Onun kelâmı vardır. Ehl-i sünnet ve cemâ’at mezhebine göre, Hak teâlâ dâimâ söyleyicidir. Söyleyici…

Sıfatların Mertebeleri, Müşkil Ve Müteşabihler

Sual: Allahu tealanın sıfatlarının mertebeleri, müşkil ve müteşabih kısımlar nelerdir? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Kur’ân-ı kerîmde ve sahîh hadîslerde Allahü teâlânın sıfatları hakkında bildirilenlere, bildirildiği gibi îmân etmek şart olup, bunlar üzerinde rey ve kıyâsla, yanî ictihâdla söz söylemek harâmdır[1]. Çünki bu konu, bir kimsenin kendi ictihâdı ile konuşabileceği, yâhud zan ve düşüncesini ileri…

Allahu Tealanın İsimleri Ve Sıfatları

Sual: Allahu tealanın isim ve sıfatlarını nasıl anlamalıyız? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde diyor ki: Allahü teâlânın isimleri ve sıfatları vardır. Bu isimleri ve sıfatları da, Zâtı gibi kadîm olup, ezelî ve ebedîdir. Böyle olmasaydı, Allahü teâlâyı anlatamaz ve sıfatlandıramazlardı. Hiçbir mahlûka, Allahü teâlânın isim ve sıfatları söylenemez, verilemez. Çünki sonradan var olanın, kadîmin sıfatlarını kendinde bulundurması…

Alemi Yaratan Kadimdir, Bakidir

Sual: Alemi yaratan kadîmdir, bâkîdir ve eşi, ortağı yoktur, sözünün izahı nedir? Allhu tealanın sıfatlarını inkar edenler kimlerdir? Cevap:Türpüşti Risalesi’nde diyor ki: Âlemin mahlûk olduğu ve onu halk eden bir yaratıcı olduğu anlaşılınca, buradan âlemin yaratıcısının, kayıtsız şartsız kadîm [ezelî] olduğu da anlaşılmış oldu. Bu sözümüzü biraz açalım: Birisi, Kâ’benin binâsı kadîmdir [ya’nî Kâ’be çok…

Alemin Yaratıcısı Hakkında Bilinmesi Vacip Olanlar

Sual: Alemleri yaratan Allahu teala hakkında bilmesi vacip olan şeyler nelerdir? Cevap: Türpüştî Risalesî’nde der ki: Yapmak ve yapmamakta kul ne ile mükellef ise, en evvel onları bilmek ona farzdır. Yanî en önce kula lâzım olan, bütün bu âlemin bir yaratıcısı olduğunu bilmek ve bunun Allahü teâlâ olduğuna inanmaktır. Allahü teâlâdan başka olan her şeye…

İman Ne Demektir?

Sual: İman ne demektir? Cevap: Türpüştî Risâlesi’nde der ki: Îmân demek, tasdîk etmek demektir. Tasdîk ise, bir kimseyi söylediği sözde doğrulamak ve doğru söylediğine inanmaktır. Îmân sözü, emîn, yanî emniyet, güvenilir olmak kelimesinden gelmektedir ki, tersi güvensizlik ve korkudur. Yanî, emîn kılmak demektir. Biraz dahâ açıklayalım: Haber veren birisi, bir şeyden haber verdiğinde, dinliyen, o…