Namazda Mushafa Bakarak Okumak Caiz Mi?

Sual: Nâfile namazlarda da Kur’an-ı kerimi karşıya koyup okumak namazı bozar mı? Cevap: Mushaftan, yani Kur’an-ı kerim yazılı bir şeyden okumak mutlak surette namazı bozar. Çünki bu öğrenmedir. Ancak okuduğunu ezber bilir ve eline almadan okursa bozmaz. Bazıları, “Namaz ancak bir âyet okumakla bozulur” demiştir. Halebî bu kavli daha ma’kul görmüştür. Zira İmam-A’zam’a göre namaz câiz olacak…

Abdullah bin Mesud Hazretlerinin Mushafı Nasıldı?

Sual: Abdullah bin Mes’ud’un, Felâk ve Nas surelerini Kur’an’dan saymadığı iddiası doğru mudur? Şimdi bir âyeti inkâr küfr olduğuna göre, İbni Mes’ud’un bu tavrını nasıl anlamak gerekir? Cevap: Bu mesele, Kur’an-ı kerimin mushaf haline getirilişi sırasındaki ihtilaflara dairdir. Kat’i icmâyı inkâr küfrdür. İbni Mes’ud’un bu kanaatte olduğu rivayeti doğru ise, icmâdan evveldir. Kaldı ki bu rivayetin sıhhati…

Namazda Hep Aynı Sureleri Okumak Caiz Mi?

Sual: Namazlarda Fâtiha’dan sonra muayyen sure veya âyetleri tahsis ederek hep bunları okumak caiz midir? Cevap: Nimet-i İslâm’da Namazın mekruhları kısmında, namazda bir sûre tayin ederek diğerlerini okumamanın mekruh olduğu yazılıdır. Her rek’atte vâcib olan Fâtiha okumak; ayrıca vitir namazında hep okunması sünnet olduğu bildirilen sûrelerin okunması bundan müstesnadır. Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki: “Namazlara, muayyen sûre veya…

Tebük Seferi

Server-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz Medîne-i münevvereyi teşrif ettikten sonra, çeşitli devletlere elçiler gönderip onları İslâma dâvet eyledi. Umman, Bahreyn hükümdarları tebeaasıyla müslüman olmakla şereflendiler. Ayrıca birçok kabîlelerden hey’etler gelerek Âlemlerin efendisine tâbi olduklarını bildirdiler ve saâdete kavuştular. Artık İslâmiyet büyük bir hızla yayılıyordu. Çevre kabîlelere, devletlere dinin esaslarını öğretmek üzere muallimler, onları…