Tecvid Öğrenmenin ve Uygulamanın Hükmü Nedir?

Sual: Tecvid ilmini bilmenin ve tatbik etmenin hükmü nedir? Cevap: Tecvidi teorik olarak öğrenmek ile Kur’an-ı kerim okurken tatbik etmek birbirinden farklı hususlardır. 1) Tecvidi ilim olarak öğrenmek ve bilmek müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Bir grup müslümanın tecvid ilmini öğrenip öğretmesi gereklidir. Aksi takdirde bütün müslümanlar mesul olur. 2) Kur’an-ı kerim okuyan bir müslümanın kıraatini…

Niçin Tecvid Öğrenmeliyiz?

Sual: Tecvid ilmini niçin öğrenmeliyiz? Cevap: Tecvid ilminin konusu Kur’ân-ı Kerîm’in harfleridir. Bu çerçeve içinde harflerin mahreç ve sıfatları, bağımsız ve birleşik ses özellikleri, med, kasır vs. konular tecvid ilminin inceleme alanına girer. Tecvid ilminin gerekliliği Kur’ân-ı Kerîm, sünnet ve icmâ delilleriyle sâbittir. 1) Kur’an-ı Kerim: (  وَرَتَّلْنَاهُ  تَرْتِيلاً  ) ”Biz onu (Kur’an-ı kerim’i) tertil…

Lahn Nedir? Kaça Ayrılır?

Sual: Tecvid kitaplarında geçen “lahn” terimi ne manaya gelmektedir? Cevap: Sözlükte, “dil”, “melodi”, “sesi güzelleştirmek”, “makamla okumak”, “meyletmek”, “sözü gerçek anlamının dışında kullanmak”, “doğrudan ayrılmak” ve “hata etmek” gibi farklı anlamlara gelmektedir. Lahn kelimesi, kavram olarak ise “Kelimelerin özel yapılarına ve tecvid kurallarına uymamak sebebiyle Kur’ân kıraatinde hata yapmak” demektir. Kur’ân kıraatinde yapılan hatalar; “lahn-i…

Tecvid İlmi Nedir?

Sual: Tecvid ilmi nedir? Kur’an-ı Kerim’i bu ilme göre okumanın hükmü nedir? Cevap: Kur’ân-ı kerîmin usûlüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilimdir. Tecvid lügatta bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak, iyi ve güzel söylemek mânâlarına gelir. Tecvid, Kur’ân-ı kerîmin harflerini ağızdaki yerlerinden çıkarmayı, harflerin gerek yalnız başına, gerekse ikisi veya birkaçı birleşince söylenmelerinde yerlerine ve…

Revm ve İşmam Nedir?

Revm ve İşmam: Revm, tecvit literatüründe “ الروم طلب الحركت بصوت خفي (Revm, harekeyi hafif bir sesle belirtmektir.)” şeklinde tarif edilmiştir. Harekeyi belirtmekten maksat harekenin üçte birinin telaffuz edilmesidir. Ayrıca revm hareke hükmünde olduğundan sadece kasır vechi ile yapılır (Dağdeviren, s.80-81). Okuyanı göremeyenlere harekeyi duyurmak için yapılan revm, vakıf halinde yalnızca ötre ve esrede yapılır.…

Peygamberimizin Kurân-ı Kerim Okuyuşu

Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Kur’ân-ı kerîmi öyle güzel, öyle tatlı ve te’sirli okurdu ki, O’nu dinleyen gayr-i müslimler de hayran kalırlardı. O’nu dinleyerek müslüman olanların sayısı çoktu. Hazreti Berâ bin Âzib anlattı ki: “Bir yatsı namazından sonra Resûlullah efendimizi, Tîn sûresini okurken dinlemiştim, öyle güzel okuyordu ki, sesi ve okuyuşu O’ndan daha mükemmel…

Kıraata Dâir

Kıraat, okumak manasına gelir. Kur’ân-ı kerîm’in usûlüne uygun olarak okunmasıdır. Namazın farzlarından biri de kırâattır, yâni kıyamda (ayakta)yken  Kur’ân-ı kerîm’den bir miktar âyet veya sûre okumaktır. Kur’ân-ı kerîm’i tecvid bilgisine uyarak okumak lâzımdır. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine 20 sevap verilir. Tecvîde uymazsa, 10 sevap verilir.” ve “Kur’ân-ı kerîmi tecvide uygun okuyana şehid…

Medd-i Munfasıl Nedir?

Sual : Medd-i Munfasıl, ne demektir? Cevab : Ayrı med demektir. Yani, harf-i med ile sebeb-i med olan hemze, ayrı ayrı kelimelerde bulunuyor demektir. Sual : Medd-i munfasıl, ne zaman olur? Cevab : Harf-i medden biri bir kelimede, harf-i medden sonra gelen sebeb-i med olan hemze de ayrı bir kelimede bulunduğu zaman (Tecvid hükmü) Medd-i munfasıl olur (Yani, Tecvid lisânında buna Medd-i munfasıl denir.). Sual : Medd-i munfasıla misal gösterebilir…

Medd-i Tabii Nedir?

Sual : Medd-i tabii ne demektir? Cevab : Tabiî olarak uzatmak demektir. Sual : Medd-i tabii ne zaman olur? Cevab : Bir kelimede harf-i med (vav, yâ, elif) den  biri bulunup da harf-i medden sonra sebeb-i med denilen hemze veya sükûn dan biri bulunmadığı zaman medd-i tabiî olur. Sual : Medd-i tabiîye misal (örnek) gösterebilir misin? Cevab : Gösteririm.  Misal :   تَوَّاباً  اَبَداً  طَهَ  يَقُولُ  يَكُونُ  يُرِيدُ Sual : Medd-i tabiî, ne kadar uzatılır? Cevab :…

Sebeb-i Med Nedir?

Sual : Sebeb-i med kaç tanedir? Cevab : İki tanedir:  1. Hemze,  2. Sükûndur. Sual : Sebeb-i med, ne demektir? Cevab : Elif, vav ve yânın harf-ı med olmalarına (bir elifden fazla çektirmeye) sebep olan (âmil) demektir. Sual : Hemze ne demektir? Cevab : Harekesi olan elif demektir. İki şekilde yazılır. Misal :   ءَ ءِ ءُ اَ اِ اُ Sual : Sükûn, ne demektir? Cevab : Sükûn, harekesi olmayan harf demektir. (Yani cezim ve şeddeli…