Sual: Kevser suresindeki tecvid kaideleri nelerdir?

Cevap: Kevser suresindeki tecvid kaideleri sırasıyla şunlardır;

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

—  Allah lafz-ı celalinde -lâm harfinde medd-i tabii vardır.
— “er-Rahmân” lafz-ı celalinin başında idgam-ı şemsiyye ve -mim harfinde de medd-i tabii vardır.
— “er-Rahîm” lafz-ı celalinin başında idgam-ı şemsiyye vardır. -Ra harfinde hükmür-ra gereği harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Sonda -ha harfinde eğer durulursa medd-i arız geçilirse medd-i tabii yapılır.

اِنَّٓا اَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَۜ

— “İnnâ” derken bütün şeddeli nun’larda olduğu gibi idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Yine -nun harfinden sonra harf-i medden –elif ve sebeb-i medden –elif gelmiştir. Bu ikisi farklı kelimelerde olduğu için medd-i munfasıl vardır.

—  “E’taynâke” kelimesinde –nun harfinden sonra harf-i medden –elif gelmiştir, bu yüzden medd-i tabii olmuştur.

— “el-Kevser” kelimesinde kamerî harflerinden –kef harfi gelmiş bu yüzden izhar-ı kameriyye vardır. Ve son harfte hükmür-ra kalın okunur.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ

— “Lirabbi” kelimesindeki –ra harfi kalın okunur. (Hükmür-ra kalın okunur)

— “Venhar” kelimesinde başta idgam-I şemsiyye vardır. Sakin nun’dan sonra –ha geldiği için izhar yapılır. Ve sondaki –ra kendisinden önceki harf üstün olduğu için kalın okunur. (Hükmür-ra kalın okunur)

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

— “İnne” derken sakin nun harfinden sonra harekeli -nun harfi geldiği için idgam-ı misleyn meal gunne vardır.

— “Şânieke” kelimesinde –şın harfinden sonra harf-i medden –elif gelmiş bu yüzden medd-i tabii yapılır.

— “el-Ebter” kelimesinde başta izhar-ı kameriyye vardır. –Be harfi sakin olduğu için kalkale yapılır. Ve –ra harfi kalın okunur. (hükmürra kalın okunur)

 

Tavsiye Yazı –> Evlenme Bahsi (Mızraklı İlmihal)

Tavsiye Yazı –> İyi İnsan Nasıl Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler