Sual: Nas suresindeki tecvid kaideleri nelerdir?

Cevap: Nas suresindeki tecvid kaideleri şunlardır?

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ

– “E’ûzü”de -ayn harfiden sonra med harfi olan -vav geldiği için meddi tabii vardır.

– “Birabbi” derken hükmür-ra gereği -ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

– “Nâs”ın başında idgam-ı şemsiyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada yine -nun harfinde meddi ârız vardır.

مَلِكِ النَّاسِۙ

– “Nâs”ın başında idgam-ı şemsiyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada yine -nun harfinde meddi ârız vardır.

اِلٰهِ النَّاسِۙ

– “İlâ” derken -lam harfinde meddi tabii vardır. Hu zamiri kendisinden sonraki kelimeye geçileceği için kasr edilir, yani uzatılmaz.

– “Nâs”ın başında idgam-ı şemsiyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada -nun harfinde durulursa meddi ârız, durulmazsa meddi tabii vardır.

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ

– “Min”nin sonunki sakin nundan sonra ihfa harflerinden -şın harfi geldiği için ihfa vardır.

– “Şerri” derken hükmür-ra gereği harekesi esre olduğu için –ra harfi ince okunur.

– “Vesvâsi” derken başta -vav harfinde izhar-ı kameriyye vardır. İkinci -vav harfinden sonra med harfi geldiği için meddi tabii vardır.

– “Hannâs” derken başında izhar-ı kameriyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada -nun harfinde durulursa meddi ârız, durulmazsa meddi tabii vardır.

اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ

– “Ellezî” derken başta idgam-ı şemsiyye vardır. Kelimenin sonunda da meddi tabii vardır

– “Fî” derken meddi tabii vardır.

– “Sudûri” derken hükmür-ra gereği harekesi esre olduğu için -ra harfi ince okunur. -Dal harfinde ise meddi tabii yapılır.

– “Nâs”ın başında idgam-ı şemsiyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada -nun harfinde durulursa meddi ârız, durulmazsa meddi tabii vardır.

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

– “Cinneti” derken -cim harfi kameri harflerden olduğu için izhar-ı kameriyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır.

– “Nâs”ın başında idgam-ı şemsiyye vardır. Şeddeli -nun harfinde ise idgam-ı misleyn meal gunne vardır. Burada -nun harfinde meddi ârız vardır.

 

Tavsiye Yazı –> İslam Dininin Esasları Nelerdir?

Tavsiye Yazı –> İnsan kendi başına doğru yolu bulabilir mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler