Sual: Felak suresindeki tecvid kaideleri nelerdir?

Cevap: Felak suresindeki tecvid kaideleri şunlardır;

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ

– “E’ûzü” derken -ayn harfinden sonra uzatma harflerinden -vav geldiği için meddi tabii vardır.

– “Birabbi” derken hükmür-ra gereği -ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

– “Felak” kelimesi başında izhar-ı kameriyye vardır.

– “Felak” derken -kaf harfinde durulursa kalkale vardır. Durulmazsa normal okunur.

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

– “Min”nin sonundaki sakin nun‘dan sonra ihfa harflerinden -şın harfi geldiği için ihfa vardır.

– “Şerri” derken hükmür-ra gereği harekesi esre olduğu için –ra harfi ince okunur.

– “Mâ”da meddi tabii vardır.

– “Halak” derken sonda -kaf harfinde durulursa kalkale yapılır.

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ

– “Min”nin sonunki sakin nundan sonra ihfa harflerinden -şın geldiği için ihfa vardır.

– “Şerri” derken hükmür-ra gereği harekesi esre olduğu için -ra harfi ince okunur.

– “ġâsikin” derken ġâ’da meddi tabii vardır. Tenvinli -kaf harfinden sonra izhar harflerinden -elif geldiği için izhar yapılır.

– “İzâ”da meddi tabii vardır.

– “vekab” derken -be harfinde durulursa kalkale yapılır.

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ

– “Min”nin sonunki sakin nun‘dan sonra ihfa harflerinden -şın geldiği için ihfa vardır.

– “Şerri” derken hükmü ra gereği harekesi esre olduğu için -ra harfi ince okunur.

– “Neffâsâti”nin başında idgam-ı şemsiyye vardır. -Fe ve peltek -se harflerinde de meddi tabii yapılır.

– “Fî”de med harfi bulunmasına rağmen sonraki kelimenin başında elif-lam takısı bulunduğu için med yapılmaz.

-“‘Ukad” derken başta izhar-ı kameriyye vardır. Sonundaki -dal harfinde durulursa kalkale yapılır.

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

– “Min”nin sonunki sakin nun’dan sonra ihfa harflerinden -şın geldiği için ihfa vardır.

– “Şerri” derken hükmür-ra gereği harekesi esre olduğu için -ra harfi ince okunur.

– “Hâsidin” derken ha harfinde meddi tabii yapılır. Tenvinli -dal harfinden sonra izhar harflerinden -elif geldiği için izhar yapılır.

– “İzâ”da meddi tabii vardır.

– “Hased” derken sonda -dal harfinde durulursa kalkale yapılır.

Tavsiye Yazı –> Kur’an-ı kerim okumanın sünnetleri

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler