İdgam-ı Meal Gunne Nedir?

Sual : İdgam-i meal – gunne harfleri kaçtır? Cevab :  İdgâm-i meal – gunne harflerı dörttür. Şu harflerdir:     (يَمْنُو): ي م ن و Sual : İdgâm-i meal – gunne ne zaman olur? Cevab : Tenvîn veya nûn-i sâkin bu dört harfden birine uğrarsa (Tecvîd hükmü) idgâm-i meal – gunne olur.  Misal:   خَيْرًا يَرَهُ . فَضْلًا مِنَ اللّهِ . وَمَنْ يَعْمَلْ Sual : İdgâm-i meal – gunne ne demektir? Cevab : Gunneli…

Zamir Neye Denir?

Sual : Zamir neye denir? Cevab : Kelimenin aslından olmayan (yuvarlak gözlü hâ’lara) zamir denir. Sual : Bu zamirler hangi hallerde med olur? Cevab : Zamirin makabli harekeli olduğu zaman med olur. (uzatılır).   اِنَّهُ . بِهِ . وَلَهُ . رَبُّهُ . مِنْ اَمْرِهِ Sual : Zamirler hangi hallerde med olunmaz? Cevap : Zamirlerin mâkabli sakin olduğu zaman med edilmez (çekilmez). Misal:   عَلَيْهِ . اِلَيْهِ…

İklab Nedir?

Sual : İklab ne demektir? Cevab : Tenvîn veya nûn-i sakinden sonra B harfi bulunduğunda tenvîn veya nûn-i sâkin tamamen Mim harfine dönmesine ve genizden gelen bir sesle ihfâ yapılmasına (gizlenmesine) İklâb denir. Misal:   سَمِيعٌ بَصِيرٌ . مِنْ بَعِدِ . لَيُنْبَذَنَّ Semîum- basîyr. Mim-ba’di. Leyüm-bezenme gibi. Sual : İklâbın bir de Arapça tarifini söyler misin? Cevab : Söylerim:   اَلْاِقْلَابُ: هُوَ قَلْبُ النُّونِ السَّاكِنَةِ اَوِ التَّنْوِينِ مِيماً خَالِصًا وَاِخْفَاؤُهَا عِنْدَالْبَاءِ بِغُنَّةٍ Sual :…

Lafzatullah Nasıl Okunur?

Lafzatullah Nasıl Okunur? Sual : Allah (Celle Celalühu) lâfzının lâmları ne zaman kalın okunur? Cevab : Üst tarafı üstün veya ötre olduğu zaman kalın okunur. Misal:   اَللّهُ . هُوَاللّهُ . نَصْرُاللّهِ . مِنَ اللّهِ . رَسُولُ اللّهِ Sual : Ne zaman ince okunur? Cevab : harf esreli olduğu zaman ince okunur. Misal:   بِاللّهِ . لِلّهِ . عَنِ اللّهِ . فِي دِينِ اللّه ِ. فِي رَسُولِ اللّهِ Tavsiye Yazı –>Hatim okumanın…

İzhar nedir?

Sual : İzhar ne demektir? Cevab : İzhâr, iki harfin arasını açmak, ayırmak, iki harfin seslerini birbirine karıştırmadan açık okumak demektir. Sual : İzharın Arapça tarifini söyler misiniz? Cevab : Söylerim. اَلْاِظْهَارُ : هُوَ الْاِ نْفِصَالُ تَبَاعُدًا بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ Sual : İzhar ne zaman olur? Cevab : Tenvîn veya nûn-i sâkinden sonra şu altı harfden biri bulunduğu zaman (Tecvîd hükmü) izhâr olur: Elif, Ha, Hı, Ayın,…

Ra Harfinin Hükmü Nedir?

Ra Harfinin Hükmü: Sual :  Hükmü’r-râ ne demektir? Cevab : Ra harfinin durumu, okunuş şekilleri demektir.  Sual : Râ harfi kaç yerde kalın okunur?   Cevab : Râ harfi 5 yerde kalın okunur: 1- Râ harfinin harekesi üstün veya ötre olduğu zaman kalın okunur. Misal :   اَلرَّحْمَنُ . اَلرَّحِيمُ . وَالرُّوحُ . نَصْرُاللّهِ . رَحْمَةٌ 2- Râ sâkin olup makabli meftuh veya mazmum olsa kalın okunur. Misal :…

İhfa nedir?

Sual : İhfa ne demektir ? Cevab : İhfa, nûn sesini genizde gizlemektir. ( Gunneli okumak demektir.) Sual : İhfânın Arapça târifini söyler misiniz? Cevab : Söylerim.   اَلْاِخْفَاءُ : حَالَةٌ بَيْنَ الْاِظْهَارِ وَ الْاِدْغَامِ عَارِيَةٌ عَنِ التَّشْدِيدِ مَعَ بَقَاءِ الْغُنَّةِ İhfâ, İdgâm ile İzhâr arasında bir hal (durum) olup şeddeden uzak (yani şeddeli okumaktan çekinmek ve uzak durmak suretiyle) gunneli (sesi genizden getirmek) okumak…

Kalkale Nedir?

Sual : Kalkale harfleri kaç harftir? Cevab : Beş harftir ki, ….. harfleridir.   قُطْبُ جَدٍ Sual : Ne zaman olur? Cevab : Bu beş harften biri, kelimenin ortasında veya sonunda sâkin olarak bulunduğu vakit (Tecvîd hükmü) kalkale olur. Sual : Ne demektir? Cevab : Sesin çıkış yeri (mahrec)inden kuvvetlice duyulacak şekilde vurgulu olarak titretmeğe denir. Misal :    يَدْخُلُونَ . اَحَدْ .…

Tenvin ve Sakin Nun Nedir?

Tenvin ve Sakin Nun: Sual : Tenvin neye denir? Cevab : Tenvin, iki üstün, iki esre ve iki ötreye denir.  Misal:   اَدَبًا (اَدَبَنْ) * اَدَبٍ (اَدَبِنْ) * اَدَبٌ (اَدَبُنْ) * بًا * بٍ * بٌ Sual : Nûn-ı sâkin ne demektir ? Cevab : Nûn-ı Sâkin, cezimli (tutarlı), üzerinde cezim işareti bulunan nûn demektir Misal:   اَنْ عَنْ مَنْ لَنْ مِنْ اِنْ Kelimelerindeki nûnlar gibi. Tavsiye Yazı –> Hatim…

İzhar-ı Kameriyye Nedir?

Sual : İzhar-ı kameriyye harfleri kaç harftir? Cevab : İzhâr-ı kameriyye on dört harftir:    ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي Bu kelimeleri ezberleyiniz.   اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ Sual : İzhâr-i kameriyye ne zaman olur? Cevab : Lâm-i tarif adı verilen lâm ile elif , yukarıda geçen 14 harfden birine uğradığı vakit izhâr-i kâmeriyye olur. Misal:   اوَالْعَصْرِ . وَالْفَجْرِ . وَالْقَمَرِ Kelimelerinde olduğu…