Kıraata Dâir

Kıraat, okumak manasına gelir. Kur’ân-ı kerîm’in usûlüne uygun olarak okunmasıdır. Namazın farzlarından biri de kırâattır, yâni kıyamda (ayakta)yken  Kur’ân-ı kerîm’den bir miktar âyet veya sûre okumaktır. Kur’ân-ı kerîm’i tecvid bilgisine uyarak okumak lâzımdır. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine 20 sevap verilir. Tecvîde uymazsa, 10 sevap verilir.” ve “Kur’ân-ı kerîmi tecvide uygun okuyana şehid…

Mahreçler Nelerdir?

Mahreçler: أ   (Hemze):  Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar. Açık kuvvetlici söylenir, ince okunur. ب  (Be):  İki dudağı birbirine vurarak kuvvetlice söylenip çıkarılır. Okunuşu ince, açık ve serttir. ت  (Te):  Dilin ucunu yukarı dişlerin ortasına vurmak sûretiyle çıkarılıp söylenir. İnce ve kuvvetli basılarak okunur. ث  (Se):  Dilin ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarmakla söylenir.. İnce, peltek ve yumuşak okunur.…

Kurân-ı Kerim Nasıl Doğru Okunur?

Sual: Kurân-ı kerim’i doğru okumak istiyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Cevap: İman ettikten sonra en mühim emir namazdır. 5 vakit namaz kılmak, her müslümana farz-ı ayndır. Kılmamak büyük günahtır. Hanbeli mezhebinde ise, küfürdür. (Gayetüt tahkik) risalesine bakınız! Namazı tam ve doğru olarak kılabilmek için, önce namaz bilgilerini öğrenmek lazımdır. Namazın doğru kılınabilmesi için, namazda okunacak sure…

Kıraat Adabı Nasıldır?

Sual: Kurân-ı kerim okurken riayet edilmesi gereken kıraat adabı nelerdir? Cevap: Sûreleri ve duâları latin harfleri ile yazmaya çalışmak mümkün değildir. Latin harflerine nasıl işâret konulursa konulsun, sûreleri ve duâları doğru okuyabilmek mümkün olmaz. Bunları Kur’ân-ı kerîmdeki harfler gibi okuyabilmek için, bir bilenin okutması ve tekrâr tekrâr alıştırması lâzımdır. Bu alıştırma muhakkak lâzım olduğuna göre,…

Medd-i Munfasıl Nedir?

Sual : Medd-i Munfasıl, ne demektir? Cevab : Ayrı med demektir. Yani, harf-i med ile sebeb-i med olan hemze, ayrı ayrı kelimelerde bulunuyor demektir. Sual : Medd-i munfasıl, ne zaman olur? Cevab : Harf-i medden biri bir kelimede, harf-i medden sonra gelen sebeb-i med olan hemze de ayrı bir kelimede bulunduğu zaman (Tecvid hükmü) Medd-i munfasıl olur (Yani, Tecvid lisânında buna Medd-i munfasıl denir.). Sual : Medd-i munfasıla misal gösterebilir…

Medd-i Tabii Nedir?

Sual : Medd-i tabii ne demektir? Cevab : Tabiî olarak uzatmak demektir. Sual : Medd-i tabii ne zaman olur? Cevab : Bir kelimede harf-i med (vav, yâ, elif) den  biri bulunup da harf-i medden sonra sebeb-i med denilen hemze veya sükûn dan biri bulunmadığı zaman medd-i tabiî olur. Sual : Medd-i tabiîye misal (örnek) gösterebilir misin? Cevab : Gösteririm.  Misal :   تَوَّاباً * اَبَداً * طَهَ * يَقُولُ * يَكُونُ * يُرِيدُ…

Sebeb-i Med Nedir?

Sual : Sebeb-i med kaç tanedir? Cevab : İki tanedir:  1. Hemze,  2. Sükûndur. Sual : Sebeb-i med, ne demektir? Cevab : Elif, vav ve yânın harf-ı med olmalarına (bir elifden fazla çektirmeye) sebep olan (âmil) demektir. Sual : Hemze ne demektir? Cevab : Harekesi olan elif demektir. İki şekilde yazılır. Misal :   ءَ ءِ ءُ اَ اِ اُ Sual : Sükûn, ne demektir? Cevab : Sükûn, harekesi olmayan harf demektir. (Yani cezim ve şeddeli…

Med Harfleri Nelerdir?

Med Harfleri: Sual : Harf-i med, ne demektir? Cevab : Harf-i med, uzatma harfi demektir. Sual : Med, ne demektir? Cevab : Med, uzatmak demektir. Tecvid lisanında ise, harf-i med ile sesin uzatılmasına ( çekilmesine) Med denir. Sual : Harf-i med, kaç tanedir? Cevap : Harf-i med, üçdür: vav, yâ, elif dir.    ا  –  ي  –  و Sual : Vav, ne zaman harf-i medd olur. Cevab :  Vav sakin (harekesiz) olsa, mâkabli (vavdan evvelki…

Ra Harfinin Hükmü (HükmürRa) Nedir?

Ra Harfinin Hükmü (Hükmür-ra): Sual :  Hükmü’r-râ ne demektir? Cevab : Ra harfinin durumu, okunuş şekilleri demektir.  Sual : Râ harfi kaç yerde kalın okunur?   Cevab : Râ harfi 5 yerde kalın okunur: 1- Râ harfinin harekesi üstün veya ötre olduğu zaman kalın okunur. Misal :   اَلرَّحْمَنُ . اَلرَّحِيمُ . وَالرُّوحُ . نَصْرُاللّهِ . رَحْمَةٌ 2- Râ sâkin olup makabli (öncesindeki harf) meftuh (üstünlü) veya mazmum (ötreli)…

İhfa nedir?

Sual : İhfa ne demektir ? Cevab : İhfa, nûn sesini genizde gizlemektir. ( Gunneli okumak demektir.) Sual : İhfânın Arapça târifini söyler misiniz? Cevab : Söylerim.   اَلْاِخْفَاءُ : حَالَةٌ بَيْنَ الْاِظْهَارِ وَ الْاِدْغَامِ عَارِيَةٌ عَنِ التَّشْدِيدِ مَعَ بَقَاءِ الْغُنَّةِ İhfâ, İdgâm ile İzhâr arasında bir hal (durum) olup şeddeden uzak (yani şeddeli okumaktan çekinmek ve uzak durmak suretiyle) gunneli (sesi genizden getirmek) okumak…