Sual : Medd-i tabii ne demektir?

Cevab : Tabiî olarak uzatmak demektir.

Sual : Medd-i tabii ne zaman olur?

Cevab : Bir kelimede harf-i med (vav, yâ, elif) den  biri bulunup da harf-i medden sonra sebeb-i med denilen hemze veya sükûn dan biri bulunmadığı zaman medd-i tabiî olur.

Sual : Medd-i tabiîye misal (örnek) gösterebilir misin?

Cevab : Gösteririm.

 Misal :

  تَوَّاباً * اَبَداً * طَهَ * يَقُولُ * يَكُونُ * يُرِيدُ

Sual : Medd-i tabiî, ne kadar uzatılır?

Cevab : Bir elif miktarı (yani bir parmak kaldıracak kadar) uzatılır demektir.

Sual : Medd-i tabiînin başka adı var mıdır?

Cevab : Vardır: Medd-i tabii’ye, ayrıca Medd-i aslî ve Medd-i zâtî de denir.

Sual : Sebeb-i medde dayanan diğer medlerin başka isimleri var mıdır?

Cevab : Vardır: Medd-i mezîd ve Medd-i fer’î diye de isimlenirler. Bunlar: Medd-i muttasıl, Medd-i munfasıl, Medd-i lâzım, Medd-i ârız ve Medd-i lîn bölümleridir. Ayrıca bunlara Medd-i vâcib, Medd-i câiz, Medd-i lâzım ve Medd-i ârız isimleri de verilmiştir. Bu medler, bir sebebe (amile) muhtaç olduğundan dolayı kendilerine bu isimler verilmiştir.

Tavsiye Yazı –> Hatim okumanın sevabı nedir?

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment