Sual : Medd-i lazım, ne demektir?

Cevab : Mutlaka uzatılması gerekli olan medd demektir.

Sual : Medd-i lâzım, ne zaman olur?

Cevab : Harf-i medden biri bulunup harf-i medden sonra sebeb-i med, sükûn-i lâzım (cezim veya şeddeli harf) bir kelimede bulunduğu zaman, medd-i lâzım olur. Misal:

   وَلَا الضَّالِّينَ * اَلْحَاقَّةُ * تَاْمُرُونِّي

Sual : Sükûn-i lâzım, ne demektir?

Cevab : Sükûn-i lâzım, durulduğunda da geçildiğinde de sabit olan sükûndur. Yani, vakfen (durulunca) ve vaslen (geçilince) sabit olan, durumunu muhâfaza eden sükûn (cezim ve şeddeli harf) demektir.

Sual : Medd-i lâzım, kaç türlüdür?

Cevab : Medd-i lâzım, kelime ve harf olmak üzere ikiye ayrılıp cezim ve şeddeli olmak üzere de iki bölüme ayrıldığından dört çeşit medd-i lâzım vardır.

 1. Kelime-i müsakkale (şeddeli kelime):

    اَلْحَاقَّةُ * وَلَاالضَّالِّينَ

2. Kelime-i mühaffefe (cezimli kelime):

  آلْآنَ

3. Harf-i müsakkale (şeddeli harf)

  الم (لَامِي) * المص (لَامِي) * طسم (سِينِي)

Elif lâm mîmin (lâmı), Elif lâm mîm sâdın (lâmı) ve tâ sîn mîmin (sini) gibi.

4. Harf-i mühaffefe (cezimli harf) :

  الم (مِيمِي) * المص (مِيمِي وَ صَادِي) * الر (لَامِي)               * حم (مِيمِي)

Elif lâm mîmin (mîmi) ve Elif lâm mîm sâdın (mîmi ve sâdı) ve Elif lâm rânın (lâmı) ve Hâ mîmin (mîmi) gibi.

Sual :  Kelime-i müsakkale ne demektir?

Cevab : Kelime-i müsakkale, ağır kelime demektir.

Sual : Kelime-i mühaffefe ne demektir?

Cevab : Hafif kelime demektir. Harf-i müsakkale ile Harf-i mühaffefe de böyledir.

Sual : Bunlara neden bu isimler verilmiştir ?

Cevab : Şeddeliler, cezimlilere nisbetle okunuşta daha ağır olduklarından onlara Müsakkal, cezimliler de şeddelilere nisbetle okumada daha hafif olduğundan onlara da Muhaffef ismi verilmiştir.

Sual : Medd-i lâzım ne kadar uzatılır?

Cevab : Medd-i lâzımı dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Çünkü bütün kurrâ (kırâat imamları = Kur’ân okuma ilmiyle uğraşan alimler) bunda görüş birliğindedir. Aralarında ittifak etmişlerdir.

Tavsiye Yazı –> Hatim okumanın sevabı nedir?

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment