Sual : Medd-i Munfasıl, ne demektir?

Cevab : Ayrı med demektir. Yani, harf-i med ile sebeb-i med olan hemze, ayrı ayrı kelimelerde bulunuyor demektir.

Sual : Medd-i munfasıl, ne zaman olur?

Cevab : Harf-i medden biri bir kelimede, harf-i medden sonra gelen sebeb-i med olan hemze de ayrı bir kelimede bulunduğu zaman (Tecvid hükmü) Medd-i munfasıl olur (Yani, Tecvid lisânında buna Medd-i munfasıl denir.).

Sual : Medd-i munfasıla misal gösterebilir misiniz?

Cevab :

   يَا اَيُّهَا * تُوبُوا اِلَي * اللّهِاِنَّي اَخَافُ اللّهَ  * اِنَّٓا اَعْطَيْنَا

Kelimelerinde olduğu gibi.

Bu misallerde görüyoruz ki, harf-i medd’ler (elif, vav, yâ) ayrı kelimede, (yani yâ…, tûbû…, innî…) ayrı kelimeler olup sebeb-i med olan hemze (Yani, elif) ayrı kelimededir (Yani,eyyühâ, ilallâh ve ehâfü) kelimeleri de ayrı ayrı kelimelerdir.

Sual :  Medd-i munfasıl, ne kadar uzatılır?

Cevab :  Medd-i munfasılın meddi, kırâat-ı Âsım ve rivâyet-i Hafs’a göre dört elif miktarı uzatılır.

Sual : Medd-i munfasılın meddinin hükmü nedir?

Cevab : Medd-i munfasılın (Tecvid) hükmü câizdir. Yani, kırâat imamları arasında muhtelefün fihtir. Bazı imamlar uzatmış, (medd-i tabiî üzerini ilâve etmiş), bazıları da kasr etmişler (medd-i tabiî gibi bir elif miktarı uzatmışlar) demektir.

 Sual : Harf-i medd, mukadder (gizli) olur mu?

Cevab : Olur. Bazen harf-i med yazılışta görünmez, okunuşta görünür. Buna mukadder (gizli, yazılışta olmayan) harf-i medd denir.

Misal :

  مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا… عِنْدَهُ اِلَّابِاِذْنِهِ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ

Bu misallerde (min ılmihî) de yâ, (ındehû) ve (enne mâlehû) de vav harfleri gizlidir. Okunuşta var, yazılışta yoktur. Bunlara gizli (mukadder), harf-i medd denir.

Sual : Medd-i muttasıl hemzesi ile, medd-i munfasıl hemzesi arasında yazılış bakımından fark (ayrılık) var mıdır?

Cevab : Vardır. Medd-i muttasılın hemzesi ayn harfinin başı gibi yuvarlak yazılır ve harf-i med ile hemze bir kelimede bulunur.

Medd-i munfasılın hemzesi ise, çizgi gibi uzun yazılır ve ayrı ayrı kelimelerde bulunur. Geçen misallere bakınız.

Bazı yerlerde kaide harici (kural dışı) olarak medd-i muttasılın hemzesi uzun elif şeklinde gelmiştir:

Misal :

   اَنْ تَبُواَ… اَلسُّواَ …

Kelimelerinde olduğu gibi.

Bazı yerlerde de kaide dışı olarak Medd-i munfasıl olan kelimelerde de hemzeler ayn başı gibi yuvarlak hemze şeklinde gelmiştir:

Misal :

   يَاوَيْلَتَي ءَ اَ لِدُ هَؤُلَاءِ قَالُوا ءَ اِذَا

Kelimelerinde olduğu gibi.

Bu kelimeler kaide dışı olarak böyle gelmiştir. Umum kaide, medd-i muttusılların hemzeleri yuvarlak, medd-i munfasıl hemzeleri uzun elif şeklinde gelir. Kaide budur.

Tavsiye Yazı –> Hatim Okumanın Sevabı Nedir?

Tavsiye Yazı –> Harflerin Mahrecleri Nasıldır?

Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment