Med Harfleri:

Sual : Harf-i med, ne demektir?

Cevab : Harf-i med, uzatma harfi demektir.

Sual : Med, ne demektir?

Cevab : Med, uzatmak demektir. Tecvid lisanında ise, harf-i med ile sesin uzatılmasına ( çekilmesine) Med denir.

Sual : Harf-i med, kaç tanedir?

Cevap : Harf-i med, üçdür: vav, yâ, elif dir.

   ا  –  ي  –  و

Sual : Vav, ne zaman harf-i medd olur.

Cevab :  Vav sakin (harekesiz) olsa, mâkabli (vavdan evvelki harf) mazmûm (örteli) olsa, o zaman vav, harf-i med olur (uzatma vazifesi görür).

Misal:

  يَزُورُ يَصُومُ يَقُولُ زُو صُو قُو

Sual : Yâ ne zaman harf-i med olur?

Cevab : Yâ sâkin (harekesiz) olsa, mâkabli (yâ’dan evvelki harf) meksûr (esreli) olsa, o zaman yâ harf-i med olur (uzatma vazifesi görür).

Misal :

  قيلَ كِيدَ نِيلَ زِيدَ قِي كِي نِي زِي

Sual : Elif ne zaman haf-i med olur.

Cevab : Elif sakin olsa, mâkabli meftuh (üstünlü) olsa, o zaman Elif harf-i med olur.

Misal :

  بَادَرَ قَالَ كَانَ تَابَ بَا قَا كَا تَا

Sual : Harf-i meddin üçünü birden bir kelimede misal verebilir misiniz?

Cevab : Veririm. Bu üç harf  “ûtînâ”  kelimesinde toplanmıştır.

  اُوتِينَا

 

Tavsiye Yazı –> Hatim okumanın sevabı nedir?

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment