Sakin Mim’in Okunuşu Nasıldır?

Sual: Sakin Mim nasıl okunur? Cevap:  “Üzerinde cezim olan mim” (مْ) harfine “sakin mim” denir. Sakin mimin okunuşuyla ilgili 3 tecvid kuralı vardır: 1- İdgam-ı misleyn meal-gunne 2- Sakin mim’in izharı (İzhar-ı şefevî) 3- Dudak ihfası (İhfa-i şefevî) 1) Sakin mimden sonra harekeli bir mim harfi gelirse idgam-ı misleyn mea’l-gunne olur. • İki mim harfi…

Tecvid İlminde “İbtida” Nedir?

Sual: Tecvid ilminde “İbtida” kavramı ne demektir? Cevap: İbtida sözlükte, başlamak demektir. Tecvit ilminde ise Kurʼan-ı Kerimʼi ilk defa okumaya başlamaya veya vakf yaptıktan sonra okumaya devam etmek için tekrar başlamaya denir. İbtida, hareke ve manaya uygun yerden yapılır. Bir konuşmaya bile iyi bir başlangıç yapmak veya uygun olan yerlerde durmak konunun anlaşılması bakımından mühimdir.…

Hangi Ayetler Yüksek Sesle Okunur?

Sual: Kur’an-ı kerimde hangi ayet-i kerimeleri okurken yüksek ses tonu kullanılır? Cevap: Temsilî okuma prensiplerinin bir türü de “ses tonunu yükseltmek” (ref-i savt)tır. Kur’ân-ı kerim kıraatinde mânanın gerektirdiği yerlerde ses tonunu ve perdesini yükseltmek ve canlı bir tavır ile okuyuşu seslendirmek gerekir. Nitekim yüksek ses, vurgulamak için tesirli bir yoldur. Yüksek ses tonu ile okunması…

Müjde Bildiren Ayet-i Kerimeler Nasıl Okunur?

Sual: Müjde, mükâfat ve rahmet ihtiva eden âyet-i kerimeler nasıl okunur? Bunlar okunurken ses tonu artırılabilir mi? Cevap: Sevindirici haberler ihtiva eden âyet-i kerimeler, yapılan iyiliklere karşı sunulacak ilâhî lütuf, armağan ve mükâfatları haber veren, bağışlama ve merhamet niteliği taşıyan âyet-i kerimelerin yüksek ses tonuyla okunması uygundur. Bunlara iki misal verelim: 1) Yüksek ses tonuyla…

Tecvid Öğrenmenin ve Uygulamanın Hükmü Nedir?

Sual: Tecvid ilmini bilmenin ve tatbik etmenin hükmü nedir? Cevap: Tecvidi teorik olarak öğrenmek ile Kur’an-ı kerim okurken tatbik etmek birbirinden farklı hususlardır. 1) Tecvidi ilim olarak öğrenmek ve bilmek müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Bir grup müslümanın tecvid ilmini öğrenip öğretmesi gereklidir. Aksi takdirde bütün müslümanlar mesul olur. 2) Kur’an-ı kerim okuyan bir müslümanın kıraatini…

Niçin Tecvid Öğrenmeliyiz?

Sual: Tecvid ilmini niçin öğrenmeliyiz? Cevap: Tecvid ilminin konusu Kur’ân-ı Kerîm’in harfleridir. Bu çerçeve içinde harflerin mahreç ve sıfatları, bağımsız ve birleşik ses özellikleri, med, kasır vs. konular tecvid ilminin inceleme alanına girer. Tecvid ilminin gerekliliği Kur’ân-ı Kerîm, sünnet ve icmâ delilleriyle sâbittir. 1) Kur’an-ı Kerim: (  وَرَتَّلْنَاهُ  تَرْتِيلاً  ) ”Biz onu (Kur’an-ı kerim’i) tertil…

Lahn Nedir? Kaça Ayrılır?

Sual: Tecvid kitaplarında geçen “lahn” terimi ne manaya gelmektedir? Cevap: Sözlükte, “dil”, “melodi”, “sesi güzelleştirmek”, “makamla okumak”, “meyletmek”, “sözü gerçek anlamının dışında kullanmak”, “doğrudan ayrılmak” ve “hata etmek” gibi farklı anlamlara gelmektedir. Lahn kelimesi, kavram olarak ise “Kelimelerin özel yapılarına ve tecvid kurallarına uymamak sebebiyle Kur’ân kıraatinde hata yapmak” demektir. Kur’ân kıraatinde yapılan hatalar; “lahn-i…

Tecvid İlmi Nedir?

Sual: Tecvid ilmi nedir? Kur’an-ı Kerim’i bu ilme göre okumanın hükmü nedir? Cevap: Kur’ân-ı kerîmin usûlüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilimdir. Tecvid lügatta bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak, iyi ve güzel söylemek mânâlarına gelir. Tecvid, Kur’ân-ı kerîmin harflerini ağızdaki yerlerinden çıkarmayı, harflerin gerek yalnız başına, gerekse ikisi veya birkaçı birleşince söylenmelerinde yerlerine ve…

Revm ve İşmam Nedir?

Revm ve İşmam: Revm, tecvit literatüründe “ الروم طلب الحركت بصوت خفي (Revm, harekeyi hafif bir sesle belirtmektir.)” şeklinde tarif edilmiştir. Harekeyi belirtmekten maksat harekenin üçte birinin telaffuz edilmesidir. Ayrıca revm hareke hükmünde olduğundan sadece kasır vechi ile yapılır (Dağdeviren, s.80-81). Okuyanı göremeyenlere harekeyi duyurmak için yapılan revm, vakıf halinde yalnızca ötre ve esrede yapılır.…

Peygamberimizin Kurân-ı Kerim Okuyuşu

Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Kur’ân-ı kerîmi öyle güzel, öyle tatlı ve te’sirli okurdu ki, O’nu dinleyen gayr-i müslimler de hayran kalırlardı. O’nu dinleyerek müslüman olanların sayısı çoktu. Hazreti Berâ bin Âzib anlattı ki: “Bir yatsı namazından sonra Resûlullah efendimizi, Tîn sûresini okurken dinlemiştim, öyle güzel okuyordu ki, sesi ve okuyuşu O’ndan daha mükemmel…