Medd-i Munfasıl Nedir?

Sual : Medd-i Munfasıl, ne demektir? Cevab : Ayrı med demektir. Yani, harf-i med ile sebeb-i med olan hemze, ayrı ayrı kelimelerde bulunuyor demektir. Sual : Medd-i munfasıl, ne zaman olur? Cevab : Harf-i medden biri bir kelimede, harf-i medden sonra gelen sebeb-i med olan hemze de ayrı bir kelimede bulunduğu zaman (Tecvid hükmü) Medd-i munfasıl olur (Yani, Tecvid lisânında buna Medd-i munfasıl denir.). Sual : Medd-i munfasıla misal gösterebilir…

Medd-i Tabii Nedir?

Sual : Medd-i tabii ne demektir? Cevab : Tabiî olarak uzatmak demektir. Sual : Medd-i tabii ne zaman olur? Cevab : Bir kelimede harf-i med (vav, yâ, elif) den  biri bulunup da harf-i medden sonra sebeb-i med denilen hemze veya sükûn dan biri bulunmadığı zaman medd-i tabiî olur. Sual : Medd-i tabiîye misal (örnek) gösterebilir misin? Cevab : Gösteririm.  Misal :   تَوَّاباً  اَبَداً  طَهَ  يَقُولُ  يَكُونُ  يُرِيدُ Sual : Medd-i tabiî, ne kadar uzatılır? Cevab :…

Sebeb-i Med Nedir?

Sual : Sebeb-i med kaç tanedir? Cevab : İki tanedir:  1. Hemze,  2. Sükûndur. Sual : Sebeb-i med, ne demektir? Cevab : Elif, vav ve yânın harf-ı med olmalarına (bir elifden fazla çektirmeye) sebep olan (âmil) demektir. Sual : Hemze ne demektir? Cevab : Harekesi olan elif demektir. İki şekilde yazılır. Misal :   ءَ ءِ ءُ اَ اِ اُ Sual : Sükûn, ne demektir? Cevab : Sükûn, harekesi olmayan harf demektir. (Yani cezim ve şeddeli…

Med Harfleri Nelerdir?

Med Harfleri: Sual : Harf-i med, ne demektir? Cevab : Harf-i med, uzatma harfi demektir. Sual : Med, ne demektir? Cevab : Med, uzatmak demektir. Tecvid lisanında ise, harf-i med ile sesin uzatılmasına ( çekilmesine) Med denir. Sual : Harf-i med, kaç tanedir? Cevap : Harf-i med, üçdür: vav, yâ, elif dir.    ا  –  ي  –  و Sual : Vav, ne zaman harf-i medd olur. Cevab :  Vav sakin (harekesiz) olsa, mâkabli (vavdan evvelki…

Ra Harfinin Hükmü Nedir?

Ra Harfinin Hükmü: Sual :  Hükmü’r-râ ne demektir? Cevab : Ra harfinin durumu, okunuş şekilleri demektir.  Sual : Râ harfi kaç yerde kalın okunur?   Cevab : Râ harfi 5 yerde kalın okunur: 1- Râ harfinin harekesi üstün veya ötre olduğu zaman kalın okunur. Misal :   اَلرَّحْمَنُ . اَلرَّحِيمُ . وَالرُّوحُ . نَصْرُاللّهِ . رَحْمَةٌ 2- Râ sâkin olup makabli meftuh veya mazmum olsa kalın okunur. Misal :…

İhfa nedir?

Sual : İhfa ne demektir ? Cevab : İhfa, nûn sesini genizde gizlemektir. ( Gunneli okumak demektir.) Sual : İhfânın Arapça târifini söyler misiniz? Cevab : Söylerim.   اَلْاِخْفَاءُ : حَالَةٌ بَيْنَ الْاِظْهَارِ وَ الْاِدْغَامِ عَارِيَةٌ عَنِ التَّشْدِيدِ مَعَ بَقَاءِ الْغُنَّةِ İhfâ, İdgâm ile İzhâr arasında bir hal (durum) olup şeddeden uzak (yani şeddeli okumaktan çekinmek ve uzak durmak suretiyle) gunneli (sesi genizden getirmek) okumak…

Kalkale Nedir?

Sual : Kalkale harfleri kaç harftir? Cevab : Beş harftir ki, ….. harfleridir.   قُطْبُ جَدٍ Sual : Ne zaman olur? Cevab : Bu beş harften biri, kelimenin ortasında veya sonunda sâkin olarak bulunduğu vakit (Tecvîd hükmü) kalkale olur. Sual : Ne demektir? Cevab : Sesin çıkış yeri (mahrec)inden kuvvetlice duyulacak şekilde vurgulu olarak titretmeğe denir. Misal :    يَدْخُلُونَ . اَحَدْ .…

Tenvin ve Sakin Nun Nedir?

Tenvin ve Sakin Nun: Sual : Tenvin neye denir? Cevab : Tenvin, iki üstün, iki esre ve iki ötreye denir.  Misal:   اَدَبًا (اَدَبَنْ) * اَدَبٍ (اَدَبِنْ) * اَدَبٌ (اَدَبُنْ) * بًا * بٍ * بٌ Sual : Nûn-ı sâkin ne demektir ? Cevab : Nûn-ı Sâkin, cezimli (tutarlı), üzerinde cezim işareti bulunan nûn demektir Misal:   اَنْ عَنْ مَنْ لَنْ مِنْ اِنْ Kelimelerindeki nûnlar gibi. Tavsiye Yazı –> Hatim…

İzhar-ı Kameriyye Nedir?

Sual : İzhar-ı kameriyye harfleri kaç harftir? Cevab : İzhâr-ı kameriyye on dört harftir:    ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي Bu kelimeleri ezberleyiniz.   اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ Sual : İzhâr-i kameriyye ne zaman olur? Cevab : Lâm-i tarif adı verilen lâm ile elif , yukarıda geçen 14 harfden birine uğradığı vakit izhâr-i kâmeriyye olur. Misal:   اوَالْعَصْرِ . وَالْفَجْرِ . وَالْقَمَرِ Kelimelerinde olduğu…

Medd-i Lin Nedir?

Sual : Medd-i lin ne demektir ? Cevab : Kolaylık ve yumuşaklıkla çekilen (uzatılan) lisana ağır gelmeden kolayca çıkan yumuşak med demektir. Sual :  Harf-i lîn (lîn harfi) neye denir, ve kaç tanedir? Cevab : Harf-i lîn, kendileri sakin ve makablileri meftuh olan vav ile ya harflerine denir ve ikidir. Sual : Medd-i lîn ne zaman olur? Cevab : Bir kelimede harf-i linden biri bulunup ondan sonra gelen sebeb-i med, sükûn-i lâzım veya sükûn-i…