Sual: Sakin Mim nasıl okunur?

Cevap:  “Üzerinde cezim olan mim” (مْ) harfine “sakin mim” denir. Sakin mimin okunuşuyla ilgili 3 tecvid kuralı vardır:

1- İdgam-ı misleyn meal-gunne

2- Sakin mim’in izharı (İzhar-ı şefevî)

3- Dudak ihfası (İhfa-i şefevî)

1) Sakin mimden sonra harekeli bir mim harfi gelirse idgam-ı misleyn mea’l-gunne olur.

• İki mim harfi birbirine katılarak şeddelenir.

• Şeddeli mim harfi gunneli okunur.

• Gunneli okuyuş, 1,5 elif miktarı tutularak yapılır.

 مِنْ نَارٍ . وَمَنْ نُعَمِّرْ هُ

örneğinde olduğu gibi iki mim harfi birbirine katılarak şeddeli ve gunneli olarak okunur.

2) Sakin mimden sonra mim ve be’nin dışındaki harflerden biri gelirse sakin mimin izharı (izhar-ı şefevî) olur.

• Sakin mimde idgam yapılmaz.

• Gunne yapılmaz. İzharda olduğu gibi harf, cezimli ve tutulmadan okunur.

لَكُمْ دِينُكُمْ

örneğinde olduğu gibi sakin mim’de idgam ve gunne yapılmaz, cezimli olarak ve tutulmadan okunur.

3) Sakin mim (مْ) den sonra be ( ب ) harfi gelirse dudak ihfası (ihfa-i şefevî) olur.

• İhfa-i şefevide sakin mim gunneli okunur.

• Gunneli okuyuş esnasında dudaklar fazla bastırılmaz ve 1,5 elif miktarı tutularak gerçekleştirilir.

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ

Bu örnekte; birinci kelimenin sonunda sakin mim (مْ) vardır. İkinci kelimenin başında be ( ب ) harfi gelmiştir. Sakin mim dudakları fazla bastırmadan 1,5 elif miktarı tutularak yani gunneli olarak okunur.

Tavsiye Yazı –> Yasin-i Şerif okumanın faydaları

Tavsiye Yazı –> Hatim Okumanın Sevabı Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler