Sual: Tecvid ilmini bilmenin ve tatbik etmenin hükmü nedir?

Cevap: Tecvidi teorik olarak öğrenmek ile Kur’an-ı kerim okurken tatbik etmek birbirinden farklı hususlardır.

1) Tecvidi ilim olarak öğrenmek ve bilmek müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Bir grup müslümanın tecvid ilmini öğrenip öğretmesi gereklidir. Aksi takdirde bütün müslümanlar mesul olur.

2) Kur’an-ı kerim okuyan bir müslümanın kıraatini lahn-ı celî’den (açık hata) kurtaracak kadar tecvîde riâyet ederek okuması, daha açık ifadeyle, herkesin okuyabildiği ve öğrenebildiği sûre ve âyet-i kerimelerde tecvid kaidelerine uyarak hareket etmesi farz-ı ayn’dır.

3) Lahn-ı hafî’den (gizli hata) kurtaracak kadar tecvîde riâyet etmesi ise farz-ı kifâyedir.

4) Her müslümanın en azından namazda okuyacak kadar Kur’an’dan bir bölümü düzgün bir şekilde okumayı öğrenmesi lâzımdır.

Sual: Tecvid ilmi’nin Gayesi nedir?

Cevap: 1) Kur’ân-ı Kerîm’in tecvid ile okunması hususundaki ilâhi emri yerine getirmek,

2) Kur’an-ı kerim lafızlarını Peygamber efendimizden “aleyhisselam” öğrenildiği gibi okuyabilmeyi sağlamak,

3) Kur’an-ı kerim okurken dili hatadan korumak ve sorumluluktan kurtulmak,

4) Kur’ân-ı kerime karşı önemli bir sorumluluğumuzu yerine getirmenin mânevi hazzını ve ahiret mutluluğunu yaşamak.

Sual: Tecvid ilmi’nin ehemmiyeti nedir?

Cevap: Tecvid ilmi Kur’ân-ı Kerîm ile doğrudan meşgul olması bakımından dîni ilimlerin en kıymetlilerinden birisidir. Bilindiği gibi tecvid Kur’an-ı kerimi usûlüne uygun olarak doğru okumayı öğreten bir ilimdir. Kur’ân-ı Kerîm ise Peygamber efendimizin “aleyhisselam” ifadesiyle, Allahu teala katında yerden, göklerden ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir. Öyleyse, böyle seçkin ve yüce bir kelâmın tilâvetiyle meşgul olması da tecvide seçkin bir yer kazandırmış olmaktadır.

Tavsiye Yazı –> Şeytanın Hileleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler