Sual: Tavla oynamak caiz midir?
Cevap: Diğer oyunlar gibidir. Ayrıca satranç ve tavla hadis-i şerif ile açıkça men edilmiştir. Bazı âlimler kumara vesile olmaz ve farza mani olmaz ise ara sıra dinlenmek için caizdir, demiştir. Mir’at-ı Kâinat’ta diyor ki: “Arab ve Acemlerin nerd, Türklerin tavla dedikleri oyunu Sasani hükümdarı Erdeşîr keşf etti. Tahtasını yeryüzüne, dört tarafını 4 mevsime, hânelerini 12 aya, pullarını ayın 30 gününe, beyâz pulları gündüze, siyâh pulları geceye, zarlarını kazâ ve kadere benzetip, dünyada insan mecbur olup, irade ve ihtiyarsız olup, makhur ve mahkûmdur, demeye işaret olduğundan, bu oyunu oynamak şer’an haramdır. 3 sebebi vardır: Birincisi, hakîkaten lağv [boş, bâtıl, faydasız] olan her oyun ve eğlence haramdır. İkincisi, sırf cebre itikat, yani kul tamamen mecburdur diye inanmak elbette küfür olduğundan onu hatırlatan şey de haramdır. Üçüncüsü, kazâ ve kaderi tazim farz olup, oyun, eğlence âletini ona benzetmek haram ve küfürdür.”

Sual: Okey ve tavla oyunlarının imalatını yapan kimseye matbaacının kutu yapması caiz midir?
Cevap: Caizdir. Kumarda kullanmamak ihtimali de vardır.

Sual: Okey, tavla gibi oyunlar oynarken, zar atarken Allah’ım yardım et! niyetiyle “Hadi bismillah” demek küfrü gerektirir mi?
Cevap: Bu niyetle küfr olmaz ise de, ism-i ilahîyi hafife almak tehlikelidir.

Sual: Zarla oynanan oyunların (tavla, okey gibi), kartla oynanan oyunların (poker gibi), hadis-i şerifte bildirilen oyunların (satranç gibi) ve top oynamak, bilgisayar oynamak gibi oyunların hepsinin hükümleri aynı mıdır, yoksa aralarında fark var mıdır?
Cevap: Harbe yarayan at ve kılıç oyunu ile karı-kocanın birbiriyle oyunu dışında her çeşit oyun oynamak hadis-i şerifle yasaklanmıştır. Hükmü, mekruhtur. Dama ve satranç için ayrıca hadîs-i şerif sâdır olmuştur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Şâfiî’ye göre kumar bulunmamak ve farza mâni olmamak şartıyla oyun câizdir. Bu bakımdan zevk için değil de istirahat, zihnini rahatlatmak ve idman için oynanabilir.

Tavsiye Yazı –> Satranç oynamak caiz mi?
Tavsiye Yazı –> Altın Yüzük Haram mı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler