Revm ve İşmam Nedir?

Revm ve İşmam: Revm, tecvit literatüründe “ الروم طلب الحركت بصوت خفي (Revm, harekeyi hafif bir sesle belirtmektir.)” şeklinde tarif edilmiştir. Harekeyi belirtmekten maksat harekenin üçte birinin telaffuz edilmesidir. Ayrıca revm hareke hükmünde olduğundan sadece kasır vechi ile yapılır (Dağdeviren, s.80-81). Okuyanı göremeyenlere harekeyi duyurmak için yapılan revm, vakıf halinde yalnızca ötre ve esrede yapılır.…

Derde Derman İsterim

Derdli oldum, ol Hüdadan derde derman isterim, acizim, bab-i atadan lütf-ü ihsan isterim. Yüzüm kara, günahım çok, daim isyan ettim, ol Cenâb-ı Kibriyadan afvü gufran isterim. Doğru yolda bulunmaya, candan karar vermişim, rızasına erişmeye ondan imkan isterim. İslam dini deryasına dalan dalgıç olmuşum, bu denizden her dalışta inci, mercan isterim. Can kulağıma (Ene eşeddü şevkan)…